Tutoropettajakoulutus

Yksittäisille tutoropettajille tarjotaan Itä-Suomen alueellinen tuki- ja koulutusverkosto perusasteen uuden pedagogiikan ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa tutoropettajien tutkimusperustaisia ja oppijalähtöisiä työtapoja, joissa opettajan rooli on oppimisprosessia ohjaava ja yhteisöissä rakentuva.

Verkoston mentorointimalli tarjoaa tutoreille kokemuksia työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen malleista yhteisöllisesti oppivassa organisaatiossa. Verkoston toiminta vahvistaa tutoreiden ammatillisia verkostoja ja rakentaa pysyvää yhteistyötä alueen koulujen, normaalikoulun ja opettajankoulutuksen välille.

Lisäksi verkoston toiminta edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Kun tutoropettajille tarjotaan alueellinen vertaisverkosto, peruskoululaisten oppimistuloksien yhdenvertaisuus parantuu. Integroimalla peruskoulujen, harjoittelukoulujen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimustiedon  yhteen, voidaan myös perusopetuksen laatua parantaa.

Lue lisää Tutoropettajakoulutuksen sivulta!