Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu tutkii ja kehittää

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu tarjoaa monipuolisen ja hedelmällisen ympäristön pedagogisesta toiminnasta, didaktiikasta, oppimisesta sekä kasvun ja kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille. Opetuksen, opiskelun ja oppimisen sekä ohjatun harjoittelun tutkiminen on edellytys tiedeperusteisen ohjatun harjoittelun, opetuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiselle.