Suomen harjoittelukoulujen julkaisu

Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto eNorssi julkaisee vuosittain artikkelikokoelmaa, joka käsittelee ajankohtaisia opettamisen, opiskelun ja oppimisen kysymyksiä. Julkaisemme tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia. Lisäksi julkaisemme puheenvuoroja, kirja-arvioita ja muita lyhyempiä kirjoituksia. Artikkeleissa käytetään kahden vertaisarvioijan menetelmää. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavaksi tarjotun käsikirjoituksen suhteen riippumattomia asiantuntijoita.

Suomen harjoittelukoulujen julkaisulle  on myönnetty oikeus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV)  vertaisarviointitunnusta. Julkaisumme on sitoutunut noudattamaan  tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen (pdf) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (pdf) mukaisia periaatteita.

Uusin julkaisu

 

ISSN 2342-8309

Linkki julkaisuun (pdf)