Hei Joe - Oppituntinavigaattori ja oppilaskeskeinen opettamisen paradigma

Kuinka HeiJoe toimii?

Aivan ensimmäisenä opettajalla on oltava selkeä näkemys siitä, kuinka luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva opetus voi palvella opetuksen ja kasvatuksen pedagogisia tavoitteita. Kun tämä on ratkaistu, niin HeiJoesta tulee hyvä työkalu muun opetuksen tueksi. 

Seuraavaksi opettaja tekee karttapohjalle pisteitä, joihin hän asettaa linkkejä, tehtäväsarjoja, kuvia, videoita, tekstiä, väittämiä, musiikkia, haastatteluja tai muuta sisältöä. Näistä pisteistä muodostetaan oppimisreittejä. Opiskelijat käyttävät omia laitteitaan, joihin HeiJoe on asennettu. Ohjelma opastaa karttapohjan, suuntanuolen ja matkamittauksen avulla opiskelijat oikeisiin paikkoihin. Näin opiskelijoiden tehokas työskentely voi alkaa luokan ulkopuolella.

HeiJoe tekee opiskelijoiden laitteista oppituntinavigaattoreita, joilla saadaan tervettä vaihtelua mm. joskus niin puuduttavaan luokassa opiskeluun. Opettaja oppii HeiJoen karttaosion käytön parissa tunnissa. Opiskelijoiden perehdyttäminen HeiJoen toiseen eli navigointiosioon kestää noin 15 minuuttia.

Katso esittelyvideo!

Kuinka HeiJoea on käytetty?

Ohjelma on ollut erityisen aktiivisessa käytössä muun muassa Espoossa ja Lieksassa Joensuun lisäksi. Sen avulla on tehty lukiolaisten leirikouluja esimerkiksi Roomaan, Ateenaan, Prahaan ja Krakovaan. 

Tavallisimmin oppitunneilla vuorottelevat erilaiset ongelmanratkaisu-, informaatio-, keskustelu- ja tehtäväpisteet. HeiJoeta on käytetty monipuolisesti useissa oppinaineissa. Sitä käyttävät sekä alakoululaiset että yläkoululaiset ja lukiolaiset. Useimmiten HeiJoeta käytetään osana tavallista oppituntia. Ohjeiden anto aloittaa oppitunnin, jonka jälkeen nuoret ovat lähteneet ulos ja tulleet takaisin luokkaan tehtävien tarkistukseen tai oppitunnin lopettavaan opetuskeskusteluun.

Lue lisää Hei Joe -hankkeesta!