Tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on muun muassa uusien oppilaiden sopeutumisen helpottaminen, myönteisen ilmapiirin ja hyvien toverisuhteiden luominen sekä opettajien ja oppilaiden välisen yhteistyön edistäminen. Tukioppilaat valitaan keväällä kahdeksasluokkalaisista.

Toimintaan kuuluu myös yhteistyö vuosiluokkien 7.–9. oppilaskunnan hallituksen kanssa. Tukioppilastoimintaa on pääasiassa kouluajalla mutta joskus myös varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Tukioppilailla on mahdollisuus valita kansalaisvaikuttamisen valinnaisainekurssi. Tukioppilaiden ohjaajina toimivat opettajat Annukka Juutinen ja Jaana Räisänen. 

Tutustu myös Norssin perusasteen oppilaskuntatoimintaan!