Koulutapaturmat ja vahingot 

Itä-Suomen yliopisto on vakuuttanut kaikki Joensuun normaalikoulun peruskoulun ja lukion oppilaat tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkalla suorinta tietä kotoa kouluun ja koulusta kotiin sekä koulun työsuunnitelman mukaisen toiminnan aikana, kuten retkillä, opintomatkoilla sekä leirikouluissa. 

Menettelyohje oppilastapaturmissa 

Tapaturmapaikalla oleva opettaja antaa välittömän ensiavun (tarvittaessa hälyttää apua), minkä jälkeen opettaja ohjaa oppilaan oman opettajan luokse. 

Mikäli tapaturma vaatii, otetaan pikaisesti yhteyttä terveydenhoitajaan (puh. 050 346 8407) ja ohjataan oppilas hänen tarkastettavakseen tai pyydetään terveydenhoitajaa koululle tutkimaan oppilas. 

Oppilaan oma opettaja (alakoulussa luokanopettaja, yläkoulussa luokanohjaaja) tiedottaa vanhemmille tapaturmasta, myös pienemmistäkin. Mikäli opettaja/luokanohjaaja ei ole paikalla, kuka tahansa opettajista on velvollinen tiedottamaan vanhempia. 

Mikäli tapaturma on sellainen, että se vaatii lääkärin hoitoa tms., tulee oppilas saattaa terveyskeskukseen/sairaalan hoitoon. Tämän kuljetustehtävän suorittaa ensisijaisesti oppilaan vanhemmat/huoltajat. Vakavissa onnettomuuksissa turvaudutaan ambulanssikuljetukseen. 

Tapaturmasta tulee aina tehdä tapaturmailmoitus (vakuutusyhtiön lomake), joka jätetään kansliaan.

Oppilaiden tapaturmavakuutus

Itä-Suomen yliopisto on vakuuttanut normaalikoulun oppilaat kouluaikana ja koulumatkoilla sattuvien tapaturmien varalta. 

Koulutapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien, tutustumiskäyntien sekä leirikoulujen aikana. Vakuutus ei koske oppilaiden vapaa-aikana sattuneita tapaturmia. 

Koulutapaturma on kirjattava tapaturmailmoituksella. Lomakkeita saa kansliasta. Tapaturmaan liittyvistä hoitokuluista tulee liittää mukaan maksetut laskut sekä alkuperäinen lääkärintodistus.