Koulupsykologi  

Normaalikoulun perusasteen koulupsykologin palvelut tarjotaan Joensuun kaupungin Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen Oppilashuollon palveluna. Koulupsykologi tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yhdessä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa ja tekee läheisesti yhteistyötä oppilaiden, huoltajien, koulun väen ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, mikäli on huolta lapsen tai nuoren koulunkäyntiin liittyvistä asioista, kehityksestä, tunne-elämästä tai käyttäytymisestä tai on tarvetta pohtia kasvatuksellisia asioita. Tarvittaessa koulupsykologi tekee oppimiseen tai psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä tutkimuksia, joiden tarvetta selvitellään yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Tutkimuksiin tarvitaan aina vanhempien kirjallinen lupa. Koulupsykologi käy myös tukikeskusteluja lasten ja nuorten kanssa erilaisista huoliaiheista, kuten esim. peloista tai mielialan pulmista. Myös luokka- tai pienryhmämuotoinen tukeminen on mahdollista tarpeen mukaan. Koulupsykologi osallistuu oman alansa asiantuntijana oppilashuoltoryhmiin. Psykologin työ on luottamuksellista ja se perustuu vapaa-ehtoiseen yhteistyöhön. Työskentely on ehdottoman luottamuksellista.  

Alakouluikäiset lapset ohjautuvat koulupsykologin vastaanotolle yleensä huoltajansa yhteydenotosta. Yläkouluikäiset nuoret voivat myös oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä halutessaan keskustella omista asioitaan. Koulupsykologin vastaanotto on normaalikoulussa pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin, mutta tavoitella voi jokaisena arkipäivänä.  

Yhteystiedot

Koulupsykologi Heikki Ratilainen (17.2.2020 alkaen)

Puh. 013 330 5985 / 050 4372498

Sähköposti: heikki1.ratilainen(at)joensuu.fi

Myös Wilman kautta saat yhteyden koulupsykologiin.