Harjoittelun laatukriteerit

Ohjatun harjoittelun perustan muodostaa rakentava, kiireetön ja hyvin organisoitu ohjausympäristö. Ohjaus on luonteeltaan tavoitteellista, yksilöllistä, tasapuolista ja luottamuksellista. Laadukas harjoittelun ohjaus perustuu tutkimus-, teoria- ja kokemustietoon. Harjoittelun ohjaussuhde on luonteeltaan kannustavaa, turvallista ja ilmapiiriltään avointa. Ohjaaja ja ohjattava kunnioittavat toisiaan, palaute on rakentavaa ja vuorovaikutteista.

Harjoittelun tavoitteena on itsenäisen ajattelun ja oman työskentelyn tutkivan tarkastelutavan kehittyminen. Tämän lisäksi harjoittelu tähtää laaja-alaisen ja monipuolisen tarkastelukulman kehittymiseen opettajuuteen. Laadukkaan harjoittelun kautta kehittyy myös myönteinen asenne opettajuutta kohtaan.