Opiskelijaelämää

Norssin opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulumme lukiolaiset. Heillä on oikeus vaikuttaa omaan koulutyöhönsä ja viihtyvyyteensä. Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijakunnan hallitus, joka toimii opiskelijoiden edunvalvojana sekä suunnittelee ja organisoi opiskelijoiden yhteistyötä ja toimintaa. Opiskelijakunnan hallituksella on tärkeä rooli kouluviihtyvyyden parantamisessa.

Opiskelijakunnan hallitus toimii Norssissa aktiivisesti. Mukana on noin kymmenkunta tehokasta lukiolaista. Hallitus järjestää monenlaisia tapahtumia, esimerkiksi jokasyksyisen Casino-illan ja joululoman alla Norssigaalan. Hallitus päättää lisäksi taksvärkkiin osallistumisesta ja liikuntailtapäivän toiminnasta. Koulu tukee hallituksen järjestämää toimintaa taloudellisesti. Aktiivisesta toiminnasta hallituksessa voi saada kurssimerkinnän.

Joensuun normaalikoulun lukio on osa Suomen Lukiolaisten Liiton Itä-Suomen piiriä, joka järjestää toimintaa ja tapahtumia ympäri Savo-Karjalaa. Norssin lukiolaisia on aktiivisesti mukana myös piirin toiminnassa. 

Norssin tutorit

Koulumme tutortoiminnassa on mukana vuosittain parikymmentä norssilaista ja ISKin kakkosluokkalaista. 
Tarkoitus on järjestää mukavaa tekemistä uusille ykkösille, esimerkiksi ryhmäytymispäivä elokuussa ja Ykkösten Yö ensimmäisen jakson jälkeen. Tapahtumissa uudet lukiolaiset tutustuvat toisiinsa, onhan norssilaisissa yleensä yli puolet Joensuun ruutukaavan ulkopuolelta tulleita. Vinkkejä erilaisiin tutortempauksiin kuunnellaan, joten ota rohkeasti yhteyttä. Vuoden tutorina toimimisesta saa yhden lukiokurssin.