Takaisin

Vesa Paajanen avasi tämän vuoden Tieteet tutuksi -luennot

Ke 7.11.2018

Lukiossamme järjestettävä Tieteet tutuksi -luentosarja jatkuu tänäkin lukuvuonna. 1. jakson luennoitsija oli Itä-Suomen yliopiston tutkija ja opettaja Vesa Paajanen. Hänen aiheenaan oli ”Ionikanavista oppimiseen – tutkiako pientä vai suurta?”.

Vesa Paajasen ensimmäinen ammatti oli ravintolakokki, jonka jälkeen hän yritti saada töitä laman aikaan 1990-luvulla, mutta se ei tuottanut tulosta. Oman mielenkiintonsa takia hän aloitti iltalukion, jonka suorittamisen jälkeen haki jatkokoulutuspaikkoja, ja pääsi Joensuuhun opiskelemaan biologiaa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2004. Hän on tehnyt töitä Tennesseessä noin sadan tutkijan  ryhmässä tutkien ionikanavia. Lisäksi hän on tutkinut ruutanoita. Sen jälkeen hän on alkanut tutkia oppimista ja opettamista.


– Koko esitys oli mielenkiintoinen, mutta parhaiten mieleeni jäivät opiskeluun liittyvät asiat. Varmaan siksi, koska itsekin opiskelen ja haluaisin saada mahdollisimman hyvät arvosanat. Myös se, kun solujen kanaville annettiin sähköisiä impulsseja vaikutti oikein mielenkiintoiselta. Kiinnostavaa oli, kuinka opiskelijoiden oppimiskykyä ja halua opiskella tutkittiin ja kuinka opiskelijat muistavat mahdollisimman hyvin ja kuinka he saavat hyviä arvosanoja kertaamalla, yksi BI3-kurssin osallistujista kertoo.


Luento liittyi myös kurssimme aiheisiin. Aineet pääsevät solukalvon sisään ja siitä ulos esimerkiksi ionipumppujen avulla. Ionikanavat vaikuttavat aineiden kulkuun ja mahdollistavat sen, ATP-energia vaikuttaa tähän. Solukalvossa on lisäksi erilaisia proteiineja, kuten tunnistusproteiineja. Synapsit vaikuttavat osaltaan elimistöön, sillä hermoimpulssien siirtyminen aiheutuu niistä. Soluja ja solukalvoa ja tätä kautta ionikanavia pystytään tutkimaan fysiologisten mittareiden avulla. Tämä solutason tutkimus voidaan näköjään tietyllä tavalla yhdistää myös opiskeluun ja oppimiseen.

Yhdistetty BI3-kurssilaisten ajatuksista

Tieteet tutuksi on luentosarja, jossa tutustutaan tieteeseen ja tutkimukseen eri alojen asiantuntijoiden johdolla. Luennot järjestetään joka jaksossa koulun auditoriossa, ja halutessaan opiskelijat voivat suorittaa tieteisiin tutustumisesta myös kurssin.