Ihmistieteellinen eläintutkimus Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkostolaiset (It-et verkosto) tutkivat monitieteisesti ihmisen ja eläinten välistä suhdetta ja eläinten asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kasvavan kiinnostuksen taustalla ovat muutokset eläinten ja ihmisten välisissä suhteissa sekä eläinkysymysten nouseminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusteemoihin kuuluvat politisoituminen ja lainsäädännölliset kysymykset, arvot ja affektit, tieto ja eläinkäsitykset, eläinten pito ja hyvinvointi, vuorovaikutus ja kohtaaminen.

Näiltä sivuilta saat tietoa tästä tutkimusalasta, Itä-Suomen yliopiston it-et verkostosta siihen kuuluvista tutkijoista sekä heidän julkaisuistaan. Jos haluat liittyä it-et verkoston sähköpostilistalle, ota yhteyttä listan ylläpitäjään (Outi Ratamäki, outi.ratamaki(a)uef.fi). Listan jäsenet voivat lähettää viestejä osoitteeseen it-elaintutkimus(a)lists.uef.fi.

It-et verkosto on osa Itä-Suomen yliopiston LYY-instituuttia