Ilmastoiltapäivä Kuopiossa

Aika ja paikka: maanantai 7. lokakuuta klo 12-16 Snellmania -rakennuksen  1.- ja 2. kerroksen aulatiloissa  yliopistokampuksella (Yliopistonranta 1E)

Itä-Suomen yliopistolla ensimmäistä kertaa järjestettävässä Ilmastoiltapäivässä tehdään konkreettisin esimerkein tutuksi yliopiston ilmasto-osaamista; monialaista  ilmastoon liittyvää tutkimusta, siihen perustuvaa opetusta sekä mitä me yliopiston arjessa teemme toiminnastamme johtuvien ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

Tapahtuma on avoin kaikille yliopistolaisille ja myös suurelle yleisölle. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Ilmastoiltapäivän teemat jakaantuvat kampuksittain ja Kuopion tapahtumassa ne painottuvat Kuopion kampuksen osaamisalueisiin. Ohjelma päivittyy edelleen.

Tiedetuokiot ja tietoiskut Snellmaniassa klo 12 - 16

Ilmasta tietoa !
Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa, mitä siitä tiedetään?  Tietoiskussa kuulijoille on tarjolla perustietoa ilmastonmuutoksesta ja Ilmastonurkassa aiheina ovat mm. ilmakehätutkimus Kuopiossa, globaalimallinnus ilmastomuutoksen tutkimuksessa, lämpötilahavainnot meillä ja maailmalla, miten muutos näkyy niissä; huima kuvaus lämpötila-grafiikalla! , tulevaisuuden 'sääennuste', IPCC eli kuinka ilmastoraportit syntyvät, miten tulevaisuuden ilmasto vaikuttaa elämään sekä suomalaisen hiilijalanjälki. Saat myös tietoa yliopiston ilmasto-opetuksesta ja siihen liittyvästä kärkihankkeesta ja voit myös kysyä ilmastosta paikalla olevilta ilmakehätieteilijöiltä. Lisäksi voit testata ilmastotietämystäsi hiilijalanjälkivisassa, jonka kolme parasta palkitaan aiheeseen sopivalla palkinnolla!
Apulaisprofessori Taina Yli-Juuti,  professori Annele Virtanen ja dosentit Santtu Mikkonen ja Thomas Kuhn, Sovelletun fysiikan laitokselta sekä tutkija Antti Lipponen  Ilmatieteenlaitokselta Kuopiosta havainnollistavat ilmaston muutosta ja sen vaikutuksia klo 12-16.

Ilmastonmuutos, hiilinielut ja kasvihuonekaasut 
Professori Jukka Pumpanen ja apulaisprofessori Marja Maljanen, Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Biogeokemian tutkimusryhmästä avaavat kuulijoille muun muassa mitä hiilinielut ovat ja miten ne vaikuttavat klo 12-16.

Ilmansaasteet ja niiden aiheuttamat terveyshaitat
Mitä vaikutuksia ilmansaasteilla on terveyteemme?
Akatemiatutkija Pasi Jalava Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Inhalaatiotoksikologian laboratoriosta  kertoo ilmansaasteiden yleisistä terveyshaitoista klo 13-15.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysvaikutukset
Ilmastonmuutoksella on monia terveysriskejä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kartoittanut selvityksessään ilmastonmuutoksen aiheuttamia tärkeimpiä terveysvaikutuksia.
Professori Timo Lanki Ympäristö- ja biotieteiden laitokselta/Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo ilmastonmuutoksen tärkeimmistä vaikutuksista väestölle klo 14-15.30.

Puun pienpolton ilmastovaikutukset; Miten puunpolton nokihiukkaset vaikuttavat ilmastoon?
Tiesitkö, että puun pienpoltto on suurin pienhiukkasten päästölähde Suomessa ja se aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia sekä hengityselin- ja sydänsairauksia? Pienpoltto tuottaa myös nokihiukkasia, jotka kulkeutuvat Suomesta arktiselle alueelle lämmittäen siellä ilmastoa ja sulattaen jäätä.
Pienpolttosimulaattori SIMO on yliopistolle rakennettu testiympäristö, jossa voidaan selvittää mm. pienpolttolaitteiden päästöjä, energiatehokkuutta. SIMO -hankkeessa parannetaan tulisijojen polttotekniikkaa, testataan niiden automatisointia ja älykästä teknologiaa sekä vähennetään nokipäästöjä. Tule tutustumaan SIMO:on - avoimet ovet klo 12-16.
Paikalla SIMO:a esittelemässä  yliopistotutkija Jarkko Tissari, tutkijatohtori Jani Leskinen sekä Sampsa Väätäinen Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratoriosta. Snellmanialta opasteet SIMOlle.

Biotalouden erikoistumiskoulutus BioErkossa yhdistyy yliopiston ja Itä-Suomen alueen ammattikorkeakoulujen biotalousosaaminen
Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia- ja Karelia ammattikoulujen yhdessä toteuttaman erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on  kouluttaa alan osaajia ja synnyttää myös innovaatioita korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä.
Erikoistumisohjelmaa esittelee tutkijatohtori Laura Tomppo Sovelletun fysiikan laitokselta klo 12-15.

Hulevesien puhdistusta biohiilellä
Hule- ja valumavesien mukana vesistöihin kulkeutuu mm. ravinteita ja erilaisia haitta-aineita. Itä-Suomen yliopiston ja Savonia amk:n yhteishankkeessa kehitetään ratkaisuja hulevesien puhdistamiseksi käyttäen esimerkiksi biohiiltä ja muita kiertotalouden materiaaleja. Hankkeen  kehitystyöstä sekä biotalouden ja kiertotalouden uusista mahdollisuuksista  ovat paikan päällä kertomassa projektitutkija Kati Martikainen SIBLabsista ja Patryk Wojtowicz Savonia ammattikorkeakoulusta klo 12-15.

Smart City presents Smart Campus”
Yliopiston Yrike- ja Business Center-hankkeiden Matchmaking -työpajassa yhdistetään yliopiston osaajat ja osaamisalueet sidosryhmätahoihimme älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin kaupunkeihin sekä terveellisiin ympäristöihin liittyen, tekemällä yliopiston osaamista heille tutuksi! Yliopiston osaajia ja sidosryhmien edustajia työpajassa yhteen saattavat asiakkuuspäällikkö Harri Niska ja Arttu Taponen Yrike-hankkeesta sekä  innovaatioasiamies Joonas Ruuskanen, Business Center -hankkeesta klo 13-16.

Kestävä elämäntapa, tiedostavat valinnat ja onnellisuus
Apulaisprofessori Arto O. Salonen Yhteiskuntatieteiden laitokselta kertoo kestävien elämäntapojen ja tyytyväisyyden välisestä empiirisestä näytöstä ja siitä, kuinka aineettomat asiat tekevät elämästä elämisen arvoista Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen on keskimäärin helpompaa kuin monissa muissa maissa. Lyhyet alustukset aiheesta kerran tunnissa klo 12.15-15.30 välillä.

Ilmastonmuutos ja terveys
Ilmastonmuutos ja terveys posteri esitykseen osallistujilla on mahdollisuus jättää lyhyitä ajatuksia teemaan liittyen: Tule antamaan ehdotuksesi, miten ilmastonmuutosasioita tulisi käsitellä koulutuksessasi!

Mahdollisuus tutustua Terveyskyla.fi verkkopalveluun
Terveyskylä.fi on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille sekä työkaluja ammattilaisille. Sivuston avoin puoli on tarkoitettu kaikille.
Paikalla esittelemässä professori Jukka Pelkonen, opetuskoordinaattorit Eeva Heikkilä ja Tiina Tirkkonen sekä yliopistonlehtori Marja Rytkönen-Nissinen klo 12-16.

Arjen ilmastotekoja yliopistolla
Mitä Itä-Suomen yliopistolla tehdään toiminnan ilmastopäästöjen vähentämiseksi? Mikä on yliopiston hiilijalanjälki ja miten sitä voidaan pienentää?  Mitä meistä itse kukin voi työssään tehdä ilmastovaikutusten vähentämiseksi? Esimerkkejä yliopiston käytännön toimenpiteistä ja miten ne vaikuttavat ilmastopäästöihin infopisteellä esittelevät Yliopistopalveluiden edustajat yhdessä Suomen yliopistokiinteistöjen sekä yliopiston kiinteistöillä toimivien muiden yhteistyötahojen kuten Fazer & Co sekä Lassila & Tikanojan edustajien kanssa klo 12-16.
Fazer & Co. ilmastotavoitteisiin ja arjen ilmastotekoihin voit tutustua faktan ja erilaisten kilpailujen muodossa kampuksen yliopistoravintoloiden yhteydessä koko iltapäivän ajan!

Mitä voisimme tehdä yhdessä paremmin ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi?
Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali yliopisto vuoteen 2030 mennessä. Mitä yliopisto voisi tehdä entistä paremmin vähentääkseen ilmastopäästöjään? Miten voisimme yliopistolla päästä yhdessä ilmastotyössämme aivan uudelle tasollle? Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan vetämässä työpajassa haastetaan yliopistolaisia ja opiskelijoita pohtimaan yhdessä aivan uusiakin ratkaisuja klo 12-16.

Kuopion hiilineutraali tulevaisuus - Ilmasto- ja resurssiviisausohjelmat ja muita uusia työkaluja matkalla kohti hiilineutraalia Kuopiota !
Tervetuloa pelaamaan kulutusjoustopeliä ja vaikuttaman Kuopion ilmastotavoitteisiin ja -toimenpiteisiin!
Energianeuvoja Mari Turunen ja ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen Kuopion kaupungista ovat paikalla esittelemässä Kuopion kaupungin ilmastotyötä klo 13-15.

Tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimenpiteitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa
Miten kehittämistoimenpiteiden avulla voidaan vähentää ilmastovaikutuksia? Esimerkkeinä muun muassa Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia- ja Karelia ammattikoulujen yhdessä toteuttama erikoistumiskoulutus BioErko. Projektipäällikkö Laura Tomppo, UEF ja Tutkimuspäällikkö Harri Auvinen, Savonia ammattikorkeakoulu

Tiede, taide ja ilmastonmuutos
Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto ja Taiteen edistämiskeskus TAIKE ovat toteuttaneet yhteistyökumppaniensa kanssa Tiede - Taide - Ilmastonmuutos -työpajoja, joissa törmäytetään tutkijoita ja taiteilijoita keskenään kompleksisten asioiden tiimoilla. Toiminta perustuu yhteiskehittämiseen ja jaetun arvon tuottamiseen fasilitoimalla tieteen ja taiteen dialogia. Tavoitteena on luoda teosaihioita, tutkimusteemoja sekä hankealoitteita ilmastotyöhön.
TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo, Savonia ammattikorkeakoulu klo 12-15

Kohti kestävän sinisen biotalouden murrosta Pohjois-Savossa
Tutkimuspäällikkö Harri Auvinen, Bio- ja kiertotalouden painoala, Savonia ammattikorkeakoulu klo 12-13.30
 

Liiku kestävästi pyöräillen!
Miten pyöräilyä voitaisiin kehittää ja sen ongelmia ratkaista Savilahden aluella? Mitä on jo tehty ja mitä on tiedossa tulevaisuudessa?  Tietoa pyöräilystä ja sen kehittämistarpeista Savilahdessa kertoo Ari Paanala Kuopion hyötypyöräilijöistä infopisteessä klo 12-15.  Tule mukaan myös pyörän ajokunnon ylläpitoinfoon Canthia-rakennuksen 1. krs:n pyöränhuoltopisteelle klo 16-18. Saat neuvoja miten huoltaa pyörääsi ja pitää sen ajokunnossa vaikka ympäri vuoden!

Roska päivässä  - siisti ympäristö ennaltaehkäisee roskaamista
Mikä on kansainvälisestikin toimiva Roskaliike? Tule työpajaamme kuulemaan miten liike toimii ja tuunaamaan  itsellesi  tai vaikka kaverillesi miniroskis!  Ja entä jos illalla lähtisitkin vielä ploggaamaan eli roskajuoksulle yhdistäen liikunnan ja hyvän ekoteon.
Roskaliikkeen perustaja, toimittaja ja sosiaalipsykologi Tuula-Maria Ahonen sekä projektitutkija Susanne Hallberg soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osastolta kertovat Roska päivässä liikkeestä ja sen toiminnasta sekä vetävät miniroskistyöpajaa klo 12-15.30.