ILMARI -

Aerosolien fysiikan, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

ILMARI tutkimusympäristö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia polttoperäisten päästöjen fysikaalis-kemialliseen ja toksikologiseen karakterisointiin sekä päästöjen ilmakehävaikutuksiin. Tutkimusyksikkö on varustettu erilaisilla biomassan polttolaitteilla, dynamometrillä moottoripäästöjen tutkimiseen ja nanohiukkasten tuottoreaktoreilla. Tuotetut päästöt voidaan ohjata ilmakehäolosuhteita simuloiviin muutuntakammioihin, joissa voidaan tutkia päästöjen ikääntymistä. Ihmisen terveyteen liittyviä toksikologisia vasteita voidaan tutkia altistamalla soluja ja eläimiä sekä tuoreille että ikääntyneille päästöille. Laboratorio on varustettu hiuppuluokan näytteenkeräys- ja laimennuslaitteistoilla sekä kaasujen ja hiukkasten mittalaitteistoilla.

ILMARI video