Yleinen kielitiede

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta "kala"? Jokin tietty kala, kuten ahven, hauki tai lohi, vaiko vain kalan näköinen otus? Jos yksittäiset kielet, kuten englanti, saksa tai ruotsi, vastaavat kalalajeja, niin yleinen kielitiede on abstrakti kala, jonka kautta voidaan tarkastella kaikille kaloille yhteisiä piirteitä.

Yleinen kielitiede on kielen teoria- ja menetelmäoppia. Oppiaineessa kieltä lähestytään eri suunnilta ja monien menetelmien tuottamia tuloksia tarkastellen. Näin luodaan syvä teoreettinen ja metodinen kokonaiskuva kielen käytöstä ja käyttäjistä, sen rakenteesta ja monimuotoisuudesta.

Miksi yleinen kielitiede?

Opiskelijamme saavat syvällistä tietoa mm. kielen olemuksesta ja evoluutiosta, kielen omaksumisesta ja oppimisesta sekä sen käytöstä, kielellisistä häiriöistä ja sosiaalisesta luonteesta.

Kielen teoreettista tietämystä tarvitaan yllättävissä paikoissa. Yksi erikoistumisalamme on kliininen lingvistiikka. Teemme yhteistyötä esim. sairaaloiden kanssa ja tutkimme kielellisiä häiriöitä. Toinen vahvuusalueemme on puheentutkimus. Tutkimme mm. miten eri puhujaryhmien taustat vaikuttavat heidän puheeseensa ja millaisia funktioita intonaatiolla on puheessa.

Opintomme ovat hyvä ponnahduslauta tutkijan urasta kiinnostuneille. Tutkimusaiheiden kirjo on todella laaja. Poikkitieteellisyys on vahva trendi, ja meillä on laaja kokemus yhteistyöstä niin psykologien, lääkäreiden, puheterapeuttien kuin fyysikoiden, tietojenkäsittelytieteilijöiden ja insinöörienkin kanssa. Oma-aloitteinen opiskelija löytää töitä monelta eri alalta, jolla arvostetaan analyyttista ajattelua ja tietoa kielellisestä viestinnästä.

Näin haet opiskelemaan yleistä kielitiedettä

Hae yleisen kielitieteen opiskelijaksi maisterihaussa hakukohteessa yleinen kielitiede (maisterihaku).

Kansainväliset maisteriohjelmat

Itä-Suomen yliopiston yleinen kielitiede on mukana kahdessa englanninkielisessä maisteriohjelmassa: Erasmus Mundus Master's in Clinical Linguistics ja MDP in Linguistic Sciences.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö