Venäjän kieli

Miksi opiskelisit venäjää Joensuussa?

Joensuu on oikea paikka opiskella venäjää, koska se on lähellä Venäjän rajaa ja venäjää kuulee puhuttavan päivittäin kaupungilla. Opiskelijamme ovat monikulttuurista ja -kielistä joukkoa. Voit oppia venäjää oppituntien ulkopuolellakin, koska kolmannes opiskelijoitamme puhuu venäjää äidin- tai sivistyskielenään. Kipinää opiskelijaelämään tuo venäjän opiskelijoiden ainejärjestö Iskra ry.

Sinulle on tarjolla hyvät mahdollisuudet luoda vankka Venäjä-asiantuntemus hyödyntämällä venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opetuksen lisäksi yliopistomme monitieteisen Venäjä- ja rajatutkimuskeskuksen antia.

Miten saat opiskeluoikeuden?

Hae opiskelemaan venäjää venäjän kieli -hakukohteen kautta. Jos opiskelet pääaineena jotain muuta ainetta, mutta tarvitset tulevassa ammatissasi venäjän taitoa ja Venäjä-tietämystä, voit ottaa venäjän sivuaineeksi syyslukukauden alussa pidettävän sivuainekokeen perusteella. Hakuohjeet löytyvät sivuaineopintojen hakuoppaasta, kohdasta Venäjän kieli.

Millaisia ovat yliopisto-opinnot?

Kiinnostuksesi mukaan voit suuntautua alemmassa tutkinnossa (HuK) joko venäjän kieleen ja kulttuuriin tai venäjän kieleen ja kääntämiseen. Ylemmässä tutkinnossa (FM) nämä vaihtoehdot ovat pääaineita, joihin erikoistutaan. Opetuskielinä ovat suomi ja venäjä.

Perusopinnot ovat kaikille venäjän opiskelijoille yhteisiä. Toisena opintovuonna pääset kieli- ja kulttuurikylpyyn, kun suoritat osan aineopinnoista venäläisessä yliopistossa.

Opiskelet venäjän kieltä, kirjallisuutta, kulttuuria ja kääntämistä/tulkkausta niin käytännön harjoitusten kuin teoreettisempien luentojenkin avulla. Perusopinnoissa osa opetuksesta eriytyy opiskelijan äidinkielen mukaan.

Maisterivaiheen venäjän opinnoissa voit valinnaisten kurssien avulla suunnata osaamisesi tulevan ammattikuvasi mukaan. Siihen vaikuttavat myös tutkintosi sivuaineet.

Mihin työhön opintojen jälkeen?

Akateeminen tutkinto ja osaaminen avaavat laajoja uranäkymiä (ks. Valmistuneiden sijoittuminen työelämään ja Aarresaari). Opiskelijamme valmistuvat venäjän kielen, venäläisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntijoiksi yhteiskunnan eri aloille. Voit työllistyä kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla mm. liike-elämän, sivistystyön, juridiikan ja matkailun alalla.

Kielen ja kulttuurin opiskelijana voit myös saada aineenopettajan pätevyyden opiskelemiisi kouluaineisiin. Itä-Suomessa venäjää opetetaan monille erilaisille ryhmille, niin koululaisille kuin kansalaisopistojen aikuisopiskelijoille. Kielen ja kääntämisen opiskelijana erikoistut käännösviestintään ja saat valmiudet työskennellä erilaisissa kääntämistä, tulkkausta ja monikielistä viestintää vaativissa tehtävissä.

Kielen ja kääntämisen opiskelijana valmistut kääntäjäksi, tulkiksi ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi. Työsi tulee liittymään moninaisiin kielenhuoltoa ja viestintätaitoja vaativiin tehtäviin eri aloilla.

Mitä tutkitaan?

Opettajakuntamme tekee opetuksen lisäksi oman erityisalansa tutkimusta ja ohjaa jatko-opiskelijoiden väitöskirjoja.

Tutkimusaiheitamme ovat

  • kielenopetus ja median kieli
  • ikääntymisen kulttuuriset merkitykset venäläisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa
  • venäläisen nykykirjallisuuden kuvaamat kulttuuriset tilat ja välitilat
  • venäläinen maahanmuuttajakirjallisuus Suomessa ja kääntäminen kulttuurienvälisessä venäläisessä kirjallisuudessa
  • korpuslingvistinen käännöstutkimus
  • kääntäminen ja ideologia
  • käännösten vastaanotto
  • käännöstieteen tutkimustraditioiden vertaileva tutkimus