Tutkimushankkeet

Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Käynnissä olevat

Päättyneet

Acoustic Environments in Change - AEC. 1998 - 2004 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

ERASMUS Intensive Program on Research Methodologies for Doctoral Students. 2012 - 2014 - Savolainen Hannu

Ethnosexual Processes in Finland, Estonia and Russia - A Study on Border-Crossing and Border Creating Sexuality. 2008 - 2011 - Heikkinen Kaija

Etnoseksuaaliset prosessit Suomessa, Virossa ja Venäjällä - Tutkimus rajat ylittävästä ja rajoja tuottavasta seksuaalisuudesta. 2008 - 2011 - Heikkinen Kaija

Europe beyond East-West Division Centre of Expertise in Russian and Border Studies. 2007 - 2009 - Liikanen Ilkka

Finlandia 2.1.. 2014 - 2017 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Graduremmi (W5W2-projektin hanke) - GRADUREMMI. 2008 - 2009 - Forsberg Hannele

Ilomantsin Karjalan kulttuurimikrohistoria. 2008 - 2011 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Ilomantsin kulttuurimikrohistoria. 2008 - 2011 - Knuuttila Seppo

Inventory research of museum and photographic collections in Finland related to Namibia's cultural heritage. 2003 - 2004 - Siiskonen Harri

Jazz musicians flow expereinces - discourses and observations. 2006 - 2010 - Hytönen-Ng Elina

Joensuun kaupunkiseudun maahanmuttopolitiikkaesityksen valmistelu. 2009 - 2010 - Hammar-Suutari Sari

Joensuun kaupunkiseudun maahanmuttopolitiikkaesityksen valmistelu. 2009 - 2010 - Hammar-Suutari Sari

Joensuun Kuunteluklubi. 2008 - 2013 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Juha Seppälän yhteiskunnalliset romaanit. 2016 - 2017 - Sevänen Erkki

Kansanrunoilija Selma Eskelisen kokoomajulkaisu. 2011 - 2012 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä - CROSSLING. 2012 - 2014 - Riionheimo Helka

Karjanhoidon muutokset Suomessa 1800-luvun lopulta 2000-luvulle ja niiden vaikutukset ihmisten ja eläinten suhteisiin. 2013 - 2016 - Kaarlenkaski Taija

Kiven ja kallion estetiikka - kuudes kansainvälinen ympäristöestetiikan konferenssi, 13. - 16.6.2006. 2005 - 2006 - Sepänmaa Yrjö

Kompleksisuus kontaktissa. Morfofonologian säilyminen itämerensuomalaisissa kielikontakteissa.. 2010 - 2012 - Riionheimo Helka

Kulttuuri jäi. Outokummun taantuva kaivosyhteisö kulttuurisen pääoman välittäjänä.. 2007 - 2009 - Häyrynen Simo

Kulttuurien välinen vuorovaikutus kohtaamisen areenoilla/Recognition of Cultural Diversity in Intercultural Interaction Arenas - SAIIA. 2008 - 2010 - Hammar-Suutari Sari

Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu. 2007 - 2011 - Knuuttila Seppo

Kuvataiteilijuuden määrittymiseen liittyvä taiteilijapuhe alueellisessa kontekstissa. 2007 - 2011 - Logrén Anna

Mediakulttuurin keskus. 2000 - 2004 - Knuuttila Seppo

Mediakulttuurin keskus. 2002 - 2004 - Sevänen Erkki

Mediakulttuurin maisteriohjelma. 2004 - 2007 - Sevänen Erkki

Mielekkään olemassaolon mahdollisuudet. Tutkimus Juha Seppälän kaunokirjallisuudesta proosatuotannossa.. 2007 - 2008 - Sevänen Erkki

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat. 2014 - 2016 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Neuvosto-Karjalan suomenkieliset kirjailijat. 2003 - 2005 - Kurki Tuulikki

Nordic Network of Graduate Schools in Language Studies - NordLing. 2006 - 2009 - Filppula Markku

Omistajuus ja osallisuus metsäluonnon käytössä ja kokemisessa. 2009 - 2010 - Laurén Kirsi

Paikallisproosa ja kilpailevat merkityskytkennät Neuvosto-Karjalassa. 2005 - 2007 - Kurki Tuulikki

Pohjois-Karjalan elokuva- ja televisioalan aluerahoitus- ja palvelujärjestelmän vakiinnuttaminen - PETE. 2011 - 2013 - Turunen Risto

Raja-Karjalan karjala. 2009 - 2011 - Palander Marjatta

REFLECTING ON THE POSSIBILITIES OF A MEANINGFUL EXISTENCE A Study of Juha Seppälä¿s Literary Prose Production. 2007 - 2008 - Sevänen Erkki

Researching Music Censorship - RMC. 2010 - 2013 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Researching Music Censorship. 2010 - 2014 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Sata suomalaista äänimaisemaa - SSÄ. 2003 - 2007 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Silence and Listening as Resources of Tourism Expertise in North Karelia/Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa - HiKuMa. 2013 - 2014 - Vikman Noora

SILK 2: Raja-Karjalan ja inkerinsuomen murrekorpukset. 2016 - 2017 - Koivisto Vesa

Sonic Memories and Emplaced Pasts in European Villages - SMEP. 2004 - 2006 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Soundscapes and Cultural Sustainability - SoCS. 2009 - 2012 - Järviluoma-Mäkelä Helmi

Soveltavan ympäristöestetiikan teoria ja käytäntö. 2000 - 2005 - Sepänmaa Yrjö

Suomen itäpuolisten lähialueiden kielikorpukset - SILK. 2013 - 2015 - Palander Marjatta

Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin - FINKA. 2011 - 2014 - Palander Marjatta

Suomen pohjois- ja eteläkarjalaisten kielellinen identiteetti. 2003 - 2005 - Palander Marjatta

Taivaan ja avaruuden estetiikka. Seitsemäs kansainvälinen ympäristöestetiikan konferenssi / Celestial Aesthetics: The Aesthetics of Sky, Space and Heaven. 7th International Conference on Environmental Aesthetics. 2007 - 2009 - Sepänmaa Yrjö

Teknologiapolitiikka, kansalaislähtöisyys ja arki - Tekar. 2001 - 2006 - Oksa Jukka

The Place and Space of Jazz. 2011 - 2014 - Hytönen-Ng Elina

Tietotekniikka ja kansalaistoiminta. 1998 - 2001 - Uotinen Johanna

Tietotekniikka, media ja kulttuuriset tulkinnat. 2000 - 2002 - Knuuttila Seppo

To Ignore, to Adapt Oneself, to Utilise or to Resist? How the Art World Has Reacted to the Market-based or Neo-Liberalist Turn in Social and Cultural Policy since the 1980s. The Case of Finland.. 2011 - 2014 - Sevänen Erkki

Tulkkauspalvelujen koulutuksen ja toimintaedellytysten kehittämishanke. 2009 - 2011 - Turunen Risto

Valtakunnallinen kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu. 2011 - 2012 - Seppä Tiina

VOIMALA -luovan kulttuuriteollisuuden ja sisältötuotannon keskus -projektisuunnitelma - VOIMALA. 2000 - 2003 - Arpo Robert