Tutkimus

Humanistisessa osastossa olemme suunnanneet tutkimuksemme Itä-Suomen yliopiston yhteen kansainvälisistä huipputason tutkimusalueista Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen. Nousevana tutkimusalana kehitämme humanistista teknologian tutkimusta.

Huipputason tutkimusalueella tutkimuksemme kohdistuvat kahteen keskeiseen teemaan, jotka ovat 1) kielet ja kääntäminen kontaktitilanteissa sekä 2) kulttuuriset kohtaamiset ja muutos paikallisella ja globaalilla tasolla. Maailmanlaajuiset haasteet, joihin tutkimuksella vastataan, ovat syntyneet voimakkaasti lisääntyneen sosiokulttuurisen heterogeenisyyden sekä rajat ylittävän kanssakäymisen ja liikkuvuuden myötä.

Humanistisen teknologia tutkimuksen nousevalla tutkimusalalla olemme niin ikään keskittyneet erityisesti kahteen teemaan 1) teknologian kulttuuriseen tutkimukseen ja 2) kieli- ja käännösteknologiseen tutkimukseen. Tutkimukselliset haasteet tällä tutkimusalalla nousevat yhtäältä ällistyttävän nopeasta teknologian kehityksestä ja sen aiheuttamista muutoksista ihmisten toimintaympäristöissä, toisaalta kaikista niistä monitieteellisistä mahdollisuuksista, joita uudistuva teknologia humanistiselle tutkimukselle tarjoaa.

Ohjaavina perusperiaatteina tutkimuksessa ovat monitieteisyys ja tutkimustulosten suuri yhteiskunnallinen merkitys.