Taiteensosiologia

Ihminen, yhteiskunta ja taide

Miten raha ja valta liittyvät taiteen ja kulttuurin tuottamiseen? Millä ehdoilla taide voi olla poliittisesti vastarinnassa? Mihin vedetään taiteen ja populaarikulttuurin raja – vai vedetäänkö?

Taiteensosiologia tutkii taiteen ilmiöitä sosiaalitieteiden käsitteiden avulla, mutta käyttää hyväksi myös humanistisen taiteentutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä. Taiteensosiologi tutkii taideteosten lisäksi kaikkea sitä yhteisöllistä toimintaa, joka tekee taiteen mahdolliseksi yhteiskunnassa: tuotanto, välitys, vastaanotto ja kulutus. Myös taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen sääntely on taiteensosiologian tähtäimessä.

Koulutamme kulttuurin ja taiteensosiologian ammattilaisia vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opiskelijamme työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan kulttuurihallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi, taide- ja kulttuurialojen yrityksiin sekä kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi projekteihin tai järjestöjen tiedottajiksi.

Humanistista ja yhteiskuntatieteellistä osaamista

Taiteensosiologiaa voit opiskella itsenäisenä oppiaineena vain Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa. Järjestämme tiedekuntarajat ylittävän opetuksemme yhteistyössä sosiologian laitoksen kanssa.

Perusopintovaiheessa perehdyt sosiologian perusteisiin ja taiteensosiologian tapaan yhdistää humanistisen taiteentutkimuksen lähestymistapa yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Perusopintojen keskeinen sisältö on myös taiteen sosiaalisen järjestelmän eri ulottuvuuksien hahmottaminen. Aineopintojen aikana taiteensosiologinen asiantuntemuksesi syvenee. Voit suunnata opintojasi itseäsi kiinnostaviin taiteen tai taide-elämän alueisiin tai taiteensosiologian teoreettisiin suuntauksiin. Syventävissä opinnoissa kulttuurintutkimuksen yhteiset opinnot ja taiteensosiologian erikoistumisopinnot rakentavat yhdessä taiteensosiologilta edellytettävän tieteellisen pätevyyden ja ammatillisen osaamisen. Työelämäopinnoissa harjoittelet käytännön asiantuntijuutta ja solmit yhteyksiä työmarkkinoille.

Näin haet opiskelemaan taiteensosiologiaa

Hae taiteensosiologian opiskelijaksi yhteishaussa:

Taiteensosiologia on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Taiteensosiologia on kulttuurintutkimus-pääaineen erikoistumisala humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin tutkinnoissa (FM).

Taiteensosiologista tutkimusta

Taiteensosiologia on osa Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman monitieteistä tutkimusyhteisöä. Taiteensosiologian tutkimus kohdistuu taideteoksiin ja taidejärjestelmiin: taiteen tuotantoon, välitykseen, vastaanottoon ja kulutukseen sekä näitä alueita koskevaan yhteiskunnalliseen sääntelyyn. Painopisteitä ovat:

  • Taideteosten ja kulttuurituotteiden analyysi ja tulkinta suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.
  • Kulttuuripolitiikka erityisesti alueellisessa kontekstissa.
  • Taidejärjestelmä ja sen toimijat sekä näiden mukautuminen nykyiseen markkinaperustaiseen yhteiskuntaan.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö