Suomi toisena/vieraana kielenä

Kansainvälistyvä ja monikulttuurinen Suomi tarvitsee suomen kielen opettamisen ammattilaisia

Suomi toisena/vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Opinnot on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat, mutta myös vieraiden kielten opiskelijat, luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus.

Tarjoamme Suomi toisena/vieraana kielenä -opinnoista perusopintojen laajuisen kokonaisuuden. Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Voit ottaa S2-oppiaineen vapaasti sivuaineeksesi, jos sinulla on suomen kielen opinto-oikeus. Jos sinulla ei ole suomen kielen opinto-oikeutta, voit saada S2-sivuaineoikeuden valintakokeen perusteella. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeuden hakemisesta löytyy Sivuaineopinnot-sivulta.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö