Suomen kieli ja kääntäminen

Tärkein työkieli haltuun

Työnantajat odottavat kääntäjiltä ja tulkeilta moitteetonta ja monipuolista suomen hallintaa. Työelämässä tarvitset monipuolisia tekstintuottamistaitoja sekä kykyä perustella kielelliset ratkaisut ajantasaisten ja luotettavien ohjeistusten avulla. Näitä ammatillisia valmiuksia harjaannutat suomen kielen ja kääntämisen opinnoissa. Kääntämiseen erikoistuneet sijoittuvat erilaisiin viestintätehtäviin, joissa he kääntämisen tai tulkkaamisen lisäksi muokkaavat muiden tuottamien tekstien kieltä tai sisältöä tai laativat itse asiatekstejä raporteista tiedotteisiin.

Opiskeluoikeus

Sivuaineoikeus on kaikilla kääntämisen suuntautumisvaihtoehdon pää- tai sivuaineessaan valinneilla opiskelijoilla, joiden äidinkieli on suomi eli jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen suomeksi. Opiskeluoikeutta ei tarvitse hakea erikseen. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suoritat suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille -sivuaineen.

Tarjoamme kääntämisen opiskelijan HuK-tutkinnon välttämättömät suomen kielen ja kääntämisen opinnot (15 op). Suosittelemme myös monia valinnaiskurssejamme, joilla voit täydentää opintosi perusopintokokonaisuudeksi.

Kieliopista luovaan kirjoittamiseen

Suomen kielen ja kääntämisen opinnoissa kehität kielitajuasi, kielen sääntöjen hallintaa sekä tekstintuottamis- ja muokkaamistaitojasi. Pakollisissa opinnoissa syvennät suomeksi kirjoittamisen taitoasi ja oman kirjoitusprosessisi tuntemusta, opit analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä kehität kielen- ja tekstinhuollon osaamistasi. Valinnaisilla kursseilla voit monipuolistaa tekstitaitojasi analysoimalla erilaisia tekstilajeja ja tyylejä, perehtymällä virkakieleen – tai vapauttamalla luovan kirjoittamisen kykysi.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö