Sukupuolentutkimus

Sukupuolen merkityksiä

Sukupuolentutkimuksen opinnoissa perehdyt monipuolisesti kysymyksiin tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja vallasta. Kannustamme sinua suhtautumaan kriittisesti tietoon ja etsimään monenlaisia tapoja tuottaa sellaista tietoa, joka pureutuu ajankohtaisiin sukupuolta ja seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin.

Koulutamme sukupuolentutkimuksen ja kulttuurin ammattilaisia vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opiskelijamme työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan hallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi sekä kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi projekteihin tai järjestöjen tehtäviin.

Monitieteistä ja rajat ylittävää

Opinnoissa analysoit, millainen merkitys sukupuolella ja seksuaalisuudella on yhteiskunnassa, kulttuurissa, ihmisten välisissä suhteissa ja yksilöiden toiminnassa. Lisäksi pohdit, miten sukupuoli ja seksuaalisuus liittyvät muihin tärkeisiin ihmisten elämään vaikuttaviin eroihin kuten kulttuuriseen taustaan ja etnisyyteen, yhteiskunnalliseen asemaan, ikään ja terveyteen. Laaja ja monipuolinen kurssitarjontamme mahdollistaa opintojen joustavan suunnittelun ja suuntaamisen oman kiinnostuksen mukaan. Sukupuolentutkimus soveltuukin moniin eri tutkintoihin ja aineyhdistelmiin.

Itä-Suomen yliopistossa sukupuolentutkimuksen oppiaine on osa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaa. Opetusta annetaan myös muista oppiaineista ja tiedekunnista. Lisäksi voit valita verkkokursseja valtakunnallisen Hilma-verkoston laajasta tarjonnasta.

Näin haet opiskelemaan sukupuolentutkimusta

Hae sukupuolentutkimuksen pääaineopiskelijaksi yhteishaussa:

Sukupuolentutkimus on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Sukupuolentutkimus on kulttuurintutkimus-pääaineen erikoistumisala humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin tutkinnoissa (FM).

Ihmisläheistä tutkimusta

Sukupuolentutkimusta tehdään paljon monitieteisesti ja siten yliopiston eri tieteenaloilla.

Pääset tutustumaan alan tutkimukseen Tasa-arvotiedon keskus Minnan kautta.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö