Saksan kieli ja kulttuuri

Huomio: Opiskelijavalintaa ei järjestetä vuonna 2017 eli uusia pääaineopiskelijoita ei enää valita.
Saksan kieltä voi kuitenkin edelleen opiskella sivuaineena.

Profiloidu mielenkiintosi mukaan

Saksan kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdyt monipuolisesti saksan kieleen, saksankieliseen kulttuuriin ja yhteiskuntahistoriaan. Koulutukseen kuuluu käytännön kielitaito- ja kulttuuriopintoja sekä kieli-, kulttuuri- ja kirjallisuustieteellisiä opintoja. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia saksan kielen opettajana tai muuna kieliasiantuntijana.

Sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa on tilaa valinnaisille sivuaineille, esimerkiksi toiselle vieraalle kielelle, pedagogisille opinnoille tai kauppa-, luonnon- tai yhteiskuntatieteellisille sivuaineopinnoille, joilla voit suunnata työmarkkinoilla tarvittavaa erikoisosaamistasi. Kieliaineita ja pedagogisia opintoja lukuun ottamatta sivuaineet ovat yleensä vapaasti valittavissa.

Aktiivista ja monipuolista

Saksan kielen perusopinnoissa kehität kielitaitoa, tekstitaitoja ja viestinnällisiä valmiuksia sekä vahvistat kulttuurintuntemusta ja tutustut oppiaineemme tutkimukseen. Aineopinnoissa perehdyt kielen- ja kulttuurintutkimuksen eri osa-alueisiin ja vahvistat edelleen saksan kielen vuorovaikutustaitojasi. Syventävissä opinnoissa keskiöön nousevat tekstien analyysi, kielen- ja kulttuurintutkimuksen erityisaloihin perehtyminen sekä tieteellisten valmiuksien kehittäminen.

Opetuskielenä on pääasiallisesti saksa, opintojen alkuvaiheessa myös suomi. Sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa opiskelu on monimuotoista ja sisältää luentojen, harjoitusten ja kirjatenttien lisäksi ryhmä- ja projektityöskentelyä, itseopiskelua ja työharjoittelua.

Oppiaineen järjestämät vierailut yrityksiin ja muihin paikallisiin asiantuntijakonteksteihin sekä kotimaiset ja kansainväliset vierailuluennot kuuluvat yliopisto-opintojen arkeen.

Opintojen aikana opiskelet tai työskentelet saksankielisessä maassa (kieliharjoittelu). Itä-Suomen yliopistolla on runsaasti vaihto-ohjelmia saksankielisten yliopistojen kanssa.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö