Ruotsin kieli

Suuntana Pohjoismaat

Ruotsin kielen hallintaa arvostetaan työelämässä. Toisen kotimaisen kielen osaamista tarvitset sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Itä-Suomen yliopistossa pystyt yhdistämään ruotsin kielen opinnot oman mielenkiintosi mukaan joko aineenopettajan, kääntäjän tai muun asiantuntijan koulutukseen. Kaikki tämä on tarjolla tiiviisti yhdellä kampuksella!

Sivuaineesi voit valita vapaasti monialaisen tiedeyliopistomme tarjonnasta. Opinnot antavat nimittäin valmiuksia monenlaisiin tehtäviin. Oppiaineestamme valmistuvat maisterit sijoittuvat esimerkiksi opettajiksi, kääntäjiksi, toimittajiksi, tutkijoiksi tai muihin ruotsin kielen asiantuntijatehtäviin eri puolille maailmaa.

Verkostoidu ja puhu ruotsia

Itä-Suomen yliopistossa ruotsin kielen opinnoissasi vahvistat käytännön vuorovaikutustaitojasi, hankit vahvan kielitieteellisen osaamisen sekä opiskelet Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kirjallisuutta ja kulttuuria. Opintojen alussa kehität pienryhmäopetuksessa käytännön kielitaitoasi ja tutustut ruotsalaiseen ja suomenruotsalaisen kulttuuriin. Opit tuntemaan kielen rakenteen sekä analysoimaan erilaisia tekstejä jo opintojen alkuvaiheessa. Perustaitojen oppimisen jälkeen painotus siirtyy teoreettisempiin opintoihin ja oman pienimuotoisen tutkimuksen tekemiseen. Itsenäisen työskentelyn osuuden kasvaessa pystyt suunnittelemaan opintojasi joustavammin.

Kielitaitoasi vahvistat kieliharjoittelussa opiskelemalla tai työskentelemällä Pohjoismaissa tai ruotsinkielisellä alueella Suomessa. Voit myös osallistua kiinnostaville pohjoismaisille kieli- ja kirjallisuuskursseille esimerkiksi Ruotsin Göteborgissa! Toimimme myös ruotsin kielen opetusta tukevassa Nätverk för svenska språket och kulturen i Finland -verkostossa.

Ainejärjestö Godis

Ruotsin kielen ainejärjestö Godis huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta sekä järjestää vapaa-ajan ohjelmaa. Sen toiminta on käynnistynyt jo yli 30 vuotta sitten.

Näin haet opiskelemaan ruotsin kieltä

Hae ruotsin kielen opiskelijaksi yhteishaussa hakukohteessa ruotsin kieli.

Sivuaineoikeuden ruotsin kieleen voit saada sivuainekokeen kautta. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Poikkitieteellistä kansainvälistä tutkimusta

Tutkimuksemme painoaloja ovat sanastotutkimus, nykykielioppi ja kielen muuttuminen ajassa sekä vieraan kielen oppiminen ja vieraan kielen taito. Tutkimme myös Itä-Suomen ruotsinkielistä menneisyyttä.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö