Ranskan kieli ja kulttuuri

Ranska on maailman käytetyimpiä kieliä

Ranska on yli 270 miljoonalla puhujallaan maailman viidenneksi käytetyin kieli sekä kolmanneksi suurin kaupan ja talouden kieli. Ranskankielisellä kulttuurilla on vahva asema Euroopassa ja Kanadassa. Ranskan kieli on Euroopan unionin tärkeimpiä kieliä. Virallisena kielenä se on liki 30 valtiossa, joiden joukosta löytyy suuri osa Länsi- ja Pohjois-Afrikan maista.

Ranskan kieli on valttikortti työmarkkinoilla

Ranskan osaaminen on eduksi kansainväliselle uralle pyrkiville, esim. kaupassa, hallinnossa, kehitysyhteistyössä tai eri EU-tehtävissä. Ranskan opinnot sopivat myös kirjallisuuden ja muiden taideaineiden ja kansainvälisen politiikan tai lakitieteen opiskelijoille.

Aineenopettajaksi opiskelevalle sivuaineopinnot tarjoavat toisen opetettavan kielen pätevyyden. Ranskan taitoja voit hyödyntää myös kääntäjän tai tulkin uralla.

Opi ranskaa, ranskasta ja Ranskasta

Perusopinnoissa harjoittelet ranskankielisten tekstien lukemista, kirjoittamista ja ranskan ääntämistä. Opinnot auttavat sinua ymmärtämään ranskan kielen rakenteet. Lisäksi tutustut Ranskan yhteiskuntaan, kulttuuriin ja nykykirjallisuuteen. Näillä eväillä sinulla on jo tarvittavat taidot työtehtäviin, joissa vaaditaan kohtalaisia ranskan kielen taitoja.

Aineopinnoissa saat valmiudet toimia ranskan opettajana tai muissa tehtävissä, joissa vaaditaan hyvää ranskan kielen taitoa. Vahvistat kielitaitoasi harjoittelemalla asiatekstien kirjoittamista ja puhekielen eri muotojen ymmärtämistä. Lisäksi opettelet ranskan kielen vaativiakin rakenteita. Opinnoissasi perehdyt myös Ranskan historiaan ja 1800-luvun kirjallisuuteen. Valinnaisilla kursseilla pääset tutustumaan ranskan kielen ja ranskankielisen maailman kulttuurin ilmiöihin.

Harjoittele ranskaa ulkomailla

Kieliharjoittelussa tutustut elämään Ranskassa tai muussa ranskankielisessä maassa ja opit käyttämään ranskaa arkielämän eri tilanteissa. Suosittelemme, että suoritat osan aineopintojen opinnoista vaihto-opiskelijana.

Näin haet opiskelemaan ranskan kieltä

Sivuaineoikeutta ranskan kieleen on haettava. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Kirjallisuudentutkimusta ja kielenopetusta

Tutkimme Ranskan nykykirjallisuutta, erityisesti Jean-Marie Gustave Le Clézion tuotantoa, sekä ranskan opettamista vieraana kielenä. Meillä on tiiviit yhteydet muihin suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkijoihin.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö