Mediakulttuuri ja viestintä

Oletko kiinnostunut nykykulttuurin ilmiöistä ja omien viestintätaitojesi kehittämisestä? Jos vastaus on kyllä, mediakulttuurin ja viestinnän opinnot sopivat sinulle.

Media ja viestintä ovat toisaalta maailmanlaajuisia ilmiöitä ja toisaalta osa jokapäiväistä elämää. Mediakulttuuri ja viestintä tarjoaa sinulle monitieteisen ja arvioivan näkökulman tähän laajaan kenttään. Tarkastelemme sekä median yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita että siihen liittyviä arkisia käytäntöjä. Mielenkiintomme kohteena ovat muun muassa media globaalina liiketoimintana, yksittäiset mediaesitykset ja mediateknologioiden merkitys arkielämässä. Lisäksi opinnot tarjoavat sinulle työelämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Opiskelijamme työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan kulttuurihallinnon ja kolmannen sektorin tehtäviin, erilaisiin projekteihin, tiedottajiksi, toimittajiksi ja käsikirjoittajiksi.

Näin haet mediakulttuurin ja viestinnän opiskelijaksi

Hae mediakulttuurin ja viestinnän opiskelijaksi yhteishaussa:

Mediakulttuuri ja viestintä on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine.

Mediakulttuuri ja viestintä on kulttuurintutkimus-pääaineen erikoistumisala humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin tutkinnoissa (FM).

Median rakenteita ja arkea uusin silmin

Perusopinnoissa sinulle tulevat tutuksi mediakulttuurin keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat. Saat yleiskuvan mediasta ja analyyttisiä välineitä sen tarkasteluun. Aineopinnoissa otat haltuun mediakulttuurin ja viestinnän keskeiset tutkimussuuntaukset, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Saat myös työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitoja ja tietoteknistä osaamista. Opintojen edetessä työskentelet itsenäisemmin ja voit paneutua itseäsi kiinnostaviin mediakulttuurin ilmiöihin.

Syventävissä opinnoissa opintojesi sisältö laaditaan yksilöllisesti opinnäytetyösi aiheen mukaan. Syvennät edelleen ymmärrystäsi median asemasta ja merkityksistä yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Opintoihin kuuluva harjoittelu tarjoaa sinulle käytännön työelämätaitoja ja -kontakteja.

Median ja teknologian merkityksiä

Tutkimme mediaa ja teknologiaa kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa painottuu median, teknologian ja kulttuurin yhteenkietoutuminen arjessa. Keskeistä on ihmisten aktiivinen rooli median ja teknologian käyttäjinä. Olemme tutkineet esimerkiksi television digitalisaation vaikutuksia media-arkeen, tietotekniikalle annettuja merkityksiä sekä kuluttajille suunnatun mediateknologian omaksumista.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö