Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimusta voi opiskella pääaineena Suomessa vain Itä-Suomen yliopistossa.

Kulttuurintutkimuksessa hyödynnetään sekä humanistisia tieteitä että yhteiskuntatieteitä. Oppialojen rajat ylittäviin kulttuurintutkimuksen lähtökohtiin, suuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin perehdytään tieteidenvälisyyden hengessä. Kulttuurintutkimus tarjoaa välineitä kulttuurin, vallan, tiedon ja merkitysten rakentumisen kriittiseen tarkasteluun niin tutkimuksessa kuin vaativissa asiantuntijatehtävissäkin.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja opiskelevat ne opiskelijat, jotka opintojensa kuluessa valitsevat erikoistumisalakseen tai laajaksi sivuaineekseen kulttuuriantropologian, mediakulttuurin ja viestinnän, etnomusikologian, sukupuolentutkimuksen tai taiteensosiologian.

Kulttuurintutkimuksen erikoistumisalat

Yhteisten kulttuurintutkimuksen opintojen lisäksi oppiaineessa syvennetään tietämystä omasta erikoistumisalasta. Opiskelija valitsee erikoistumisalakseen yhden seuraavista viidestä alasta:

Muut pääainevaihtoehdot

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman kaksi muuta pääainevaihtoehtoa ovat

Haku kulttuurintutkimuksen opintoihin

Hakeminen kulttuurintutkimuksen opiskelijaksi tapahtuu yhteishaussa. Hakuvaihtoehtoja on kaksi:

Ammattikorkeakoulusta medianomiksi valmistuneille on tarjolla erityinen AMK-väylä, joka avaa suoran reitin maisteriopintoihin:

Kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot ovat kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö