Kirjallisuus

...ei vain kirjojen kansien välissä

Kirjallisuus on ajatuksen ja kielen taidetta, joka reagoi ympäristöönsä ja esiintyy siellä, missä sitä tarvitaan: romaaneissa, matkakertomuksissa, rocklyriikassa, peleissä tai blogeissa. Kirjallisuus pohtii ja säilyttää kulttuuriperintöä, mutta se myös murtaa itsestäänselvinä pidettyjä rakenteita.

Koulutamme kulttuurin ja kirjallisuuden ammattilaisia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opiskelijamme työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan kulttuurihallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi, kustantamoihin ja muihin kulttuurialojen yrityksiin sekä kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi projekteihin tai järjestöjen tiedottajiksi.

Kirjallista elämää

Opinnoissa saat yleiskuvan kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden eri muodoista sekä niiden historiasta ja nykytilasta. Tutustut kirjallisuuden merkkiteoksiin, kirjallisuudentutkimuksen lähtökohtiin ja suuntauksiin, kirjallisuustieteen erikoisalueisiin sekä yleiseen taide- ja kulttuuriteoriaan. Voit myös perehtyä kirjallisuuden lähialueisiin kuten elokuvaan, sarjakuvaan ja teatteriin.

Kirjallisuuden pääaineopiskelijana sinun toivotaan jo aineopintojen vaiheessa löytävän omaa kiinnostustasi vastaavan aihepiirin ja muodostavan opintosuunnitelmasi tätä aihepiiriä tai teemaa tukevaksi. Kirjallisuuden syventäviin opintoihin on suositeltavaa sisällyttää harjoittelujakso, jonka aikana harjoittelet käytännön asiantuntijuutta ja solmit yhteyksiä työelämään.

Yleisen kirjallisuustieteellisen tiedon ja kirjallisuuden tuntemuksen lisäksi opetuksessa ja tutkimuksessa painotetaan kirjallisuussosiologista ja kulttuurintutkimuksellista näkökulmaa kirjallisuuteen, minkä lisäksi kirjallisia tekstejä käsitellään erityisesti kertomusteoreettisin käsittein. Opiskelijamme ovat tehneet opinnäytetöitä myös elokuvan, teatterin, kirjallisuudenopetuksen sekä iskelmä- ja rock-lyriikan alueilta. Erikoistu siis kiinnostuksesi mukaan.

Näin haet opiskelemaan kirjallisuutta

Hae kirjallisuuden opiskelijaksi yhteishaussa:

Suomen kielen ja kirjallisuuden hakukohteen kautta saat pääaineoikeuden suomen kieleen ja kirjallisuuteen, joista valitset toisen pääaineeksesi.

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman kautta saat pääaineoikeuden kirjallisuuteen, perinteentutkimukseen tai kulttuurintutkimukseen, jonka erikoistumisalat ovat kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, etnomusikologia, sukupuolentutkimus ja taiteensosiologia. Valitset pääaineesi opintojen kuluessa.

Kirjallisuus on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Kirjallisuuden tutkimusta

Kirjallisuus on osa Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman monitieteistä tutkimusyhteisöä. Tutkimuksemme kolme keskeistä painotusta ovat:

  • Kirjallisuuden sosiologinen tutkimus tarkastelee kirjallisuutta ja kirjallista elämää kulttuuris-yhteiskunnallisena ilmiönä ja sosiaalisena järjestelmänä.
  • Kontekstuaalinen ja kulttuurintutkimuksellinen kirjallisuudentutkimus tutkii kirjallisuutta suhteessa kulttuurisiin konteksteihin, joita ovat esimerkiksi sukupuoli, etnisyys, kansallisuus sekä kulttuuri- ja kirjallisuushistoria.
  • Kirjallisuusteoreettinen ja filosofinen kirjallisuudentutkimus kohdistuu teoreettisten ja metodisten hahmotusten soveltamiseen ja kehittämiseen.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö