Japanin kieli ja kulttuuri

Japanin kieli, kulttuuri ja historia kiehtovat

Japanin tuntemus avaa oven uuteen kulttuurin, politiikan ja kaupan ulottuvuuteen. Japanin kielen taito on työelämässä harvinaista ja kysyttyä. Opiskelemalla japania Itä-Suomen yliopistossa pääset syventymään maan rikkaaseen kulttuuriperintöön ja saat kielen asiantuntemusta.

Voit aloittaa japanin opinnot ilman aiempaa osaamista. Tutustut japanin kielioppiin sekä aloitat hiragana- ja kanji-merkkien opettelun heti opintojen aluksi. Luku- ja kirjoitustaitosi kehittyvätkin nopeasti. Kuuntelu-, ääntämis- ja keskusteluharjoitukset vahvistavat japanin kielen viestintätaitojasi. Opit pitämään japaniksi lyhyitä puheita ja esitelmiä, mikä tuo sinulle varmuutta kielen puhujana.

Aineopinnoissa aktivoit kielitaitoasi roolileikkien ja näytelmien, puheiden ja keskustelujen sekä kuunteluharjoitusten avulla. Syvennät japanin kielen kieliopin tuntemustasi ja teet erityyppisiä kirjallisia töitä, esimerkiksi lyhyitä käännöksiä. Uusia kanji-merkkejä opiskelet enimmäkseen itsenäisesti.

Kulttuuria pintaa syvemmältä

Opinnoissa perehdyt Japanin kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan erityiskysymyksiin. Luennoitsijoina toimivat myös japanilaiset asiantuntijat. Luentojen lisäksi kulttuuriin tutustutaan opiskelijoiden omien esitelmien, alustusten ja esseiden avulla. Opinnoissasi pääset kirjoittamaan arvioita myös elokuvista ja dokumenteista. Aineopintoja voit suorittaa myös vaihto-opiskelijana Japanissa.

Näin haet opiskelemaan japania

Japanin sivuaineen opinto-oikeutta on haettava. Lisätietoja Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Vaihtoon Japaniin, japanilaista kulttuuria Joensuussa

Japanin kielen ja kulttuurin tuntemustasi voit syventää lähtemällä vaihtoon Japaniin. Tarjoamme Japanissa useita vaihtopaikkoja, joissa voit opiskella japanin kieltä ja kulttuuria koko lukuvuoden tai yhden lukukauden ajan.

Vuosittain järjestettävän Japani-päivän teema vaihtelee. Tapahtuma tuo välähdyksen Japanista yliopiston käytäville! Voit osallistua eri tavoin päivän tapahtumiin, esimerkiksi vierailevan luennoitsijan luentokurssilla tai tutustumalla japanilaiseen populaarikulttuurin kuviin ja ääniin.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö