Englannin kieli ja kääntäminen

Kielet ja kulttuurit kohtaavat

Kaikkihan englantia osaavat – paitsi eivät ehkä riittävän hyvin selvitäkseen vaativista viestintätilanteista. Globaalista näkökulmasta vielä harvemmassa ovat ne, jotka osaavat englantia erinomaisesti ja hallitsevat lisäksi suomen kielen. Maailma on täynnä viestintätilanteita, jotka edellyttävät tyylilajien ja kulttuuristen vivahteiden tuntemusta tasolla, joka on arkikielen ja käännöskoneiden ulottumattomissa. Silloin tarvitaan kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaa.

Kääntäminen, tulkkaus ja muut kulttuurienvälisiin kohtaamisiin liittyvät viestintätehtävät ovat kääntäjänkoulutuksen ytimessä.

Kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi

Englannin kielen ja kääntämisen opinnot tarjoavat sinulle valmiudet toimia vaativissa käännösviestinnän asiantuntijatehtävissä, joissa kahden kielen erinomainen taito yhdistyy kykyyn toimia näiden kielten ja kulttuurien välillä.

Kandidaattiopinnoissa luomme pohjan kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijuudelle perehtymällä kieleen, kulttuureihin, kääntämiseen ja tulkkaukseen. Sivuaineena opiskeltavat käännöstiede ja suomen kieli ja kääntäminen rakentavat ammatillista tietämystä ja käännösalan tuntemusta sekä vahvistavat suomen kielen taitoasi. Muilla sivuainevalinnoilla voit luoda oman erikoistumisprofiilin, jolla erotut eduksesi tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Kääntämisen opiskelijoiden ainejärjestö Lingtwisti ry ja osuuskunta Monikieliset tarjoavat tilaisuuden luoda tulevaisuuden verkostoja ja harjoitella ammattimaista toimintaa jo opintojen aikana. Vaihto-opiskelu ulottaa verkostosi oman maan rajojen ulkopuolelle.

Maisteriopinnoissa syvennät sekä ammatillista että tieteellistä asiantuntemustasi. Omien valintojesi kautta voit myös suuntautua esimerkiksi tiettyyn kääntämissuuntaan (englanti–suomi tai suomi–englanti), käännösteknologiaan tai tulkkaukseen,  jotka tarjotaan käännöstieteen erikoistumisopinnoissa. Rohkaisemme työssä oppimiseen: työharjoittelusta ja käännös- ja tulkkaustoimeksiannoista on mahdollista kerryttää jopa 20 op.

Voit myös hakeutua kansainväliseen maisteriohjelmaan MDP in Linguistic Data Sciences.

Monipuolista ja korkeatasoista tutkimusta

Tutkimuksemme on kansainvälistä ja omaleimaista. Teemme yhteistyötä yli oppiainerajojen, etenkin käännöstieteen ja muiden kääntämisen oppiaineiden kanssa. Tutkimusaiheet kattavat niin perinteistä kieleen ja kirjallisuuteen kohdistuvaa tutkimusta kuin kääntämisen psykologiaa (kääntäjän kognitio), kääntämisen sosiologiaa (kääntäjien status) sekä kääntäjänkoulutusta ja kääntämisen opetusta tarkastelevaa tutkimusta.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö