Dosentit

Anttonen, Marjut FT Perinteentutkimus
Forsberg, Hannele FT Suomen kieli
Hakamies, Pekka FT Perinteentutkimus
Hakkarainen, Marja-Leena FT Kirjallisuus
Hallila, Mika FT Kirjallisuuden teoria
Jänis, Marja FT Käännöstiede
Järventausta, Marja FT Saksan kieli, erit. konstrastiivinen kielentutkimus
Järvikivi, Juhani FT Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, erit. kokeellinen kielentutk.
Järvinen, Irma-Riitta FT Perinteentutkimus
Kaivola-Bregenhøj, Annikki FT Folkloristiikka, erit. kansankerronta, elämäkerrat
Kittilä, Seppo FT Yleinen kielitiede (kielitypologia)
Koivunen, Tuija YTT Sukupuolentutkimus, erityisesti työelämätutkimus
Krogerus, Tellervo FT Kotimainen kirjallisuus
Kupiainen, Jari FT Kulttuurintutkimus, erit. kulttuuriantropologia ja mediakulttuuri
Kurki, Tuulikki FT Perinteentutkimus
Kytö, Meri FT Kulttuurinen musiikintutkimus, erityisesti kulttuurinen äänentutkimus
Laitila, Teuvo FT Uskontotiede, erit. uskonhistoria ja uskontoantropologia
Laurén, Kirsi FT Kulttuurinen ympäristötutkimus
Lauttamus, Timo FT Englannin kieli
Leino, Jaakko FT Suomen kieli
Lähteenmäki, Mika FT Venäjän kieli
Mauranen, Anna PhD Englannin kieli
Meister, Einar PhD Kokeellinen puheentutkimus
Niehaus, Andreas Prof. Dr. Japanin kieli
Nordman, Marianne FT Ruotsin kieli
Pelto, Pertti J. PhD Kulttuuriantropologia
Piitulainen, Marja-Leena FT Saksan kieli
Pörhölä, Maili FT Puheviestintä
Pöysä, Jyrki FT Perinteentutkimus
Rautiainen-Keskustalo, Tarja   Kulttuurinen musiikintutkimus
Riionheimo, Helka FT Suomen kieli, erit. kielikontaktitutkimus
Riikonen, Hannu FT Yleinen kirjallisuus
Ruohonen, Voitto FT, YTM Sosiologinen kirjallisuuden tutkimus
Salenius, Sirpa FT Englanninkielinen kirjallisuus ja kulttuuri
Saresma, Tuija FT Kulttuurintutkimus, erityisesti sukupuolentutkimus
Steinby, Liisa FT Yleinen kirjallisuustiede
Schröder, Hartmut PhD Erikoisalojen kielten tutkimus
Siikala, Anna-Leena FT Perinteentutkimus
Stotesbury, Hilkka FT Englannin kieli, erit. diskurssin tutkimus
Stotesbury, John PhD Englanninkieliset kirjallisuudet
Suni, Timo FT Venäläinen kirjallisuus
Suutari, Pekka FT Musiikkitiede
Toivanen, Anna-Leena FT Kirjallisuuden tutkimus, erityisesti postkoloniaalinen kirjallisuudentutkimus
Toivanen, Reetta Dr.Phil Kulttuuriantropologia, erit. kulttuuristen kohtaamisten tutkimus
Tuomainen, Jyrki PhD Psykolingvistiikka
Uimonen, Heikki FT Etnomusikologia, erityisesti äänimaisematutkimus
Uotinen, Johanna FT Mediakulttuuri, erit. mediateknologian kulttuurinen tutk.
Vakimo, Sinikka FT Perinteentutkimus, erit. ikä- ja sukupuolitutkimus
Valovirta, Elina FT Englanninkielinen kirjallisuus, erityisesti feministinen tutkimus
Åberg, Kai FT Perinnemusiikin tutkimus