Selvitys HTTS r.y.:n myöntämän apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee esittää vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Apurahaselvitys toimitetaan johtokunnan puheenjohtajalle sähköpostin PDF-liitteenä.

Apurahaselvityksen (1 sivu) tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Apurahan saaja
  • Apurahan myöntövuosi
  • Apurahan määrä
  • Hakemuksessa mainittu apurahan käyttötarkoitus
  • Selvitys siitä, mihin apuraha on käytetty
  • Kuvaus, miten apuraha on edistänyt tutkimuksen tekemistä (esimerkiksi mitä tutkimuksen vaihetta on työstetty apurahalla, mitä julkaisuja tuotettu)