Aluetoimikunnat

Aluetoimikuntien tarkoitus on edistää seuran tarkoituksen toteutumista eli edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen hyväksikäyttöä omalla seudullaan. Tarkoituksen toteuttamiseksi aluetoimikunnat voivat järjestää esimerkiksi koulutus-, keskustelu- tai tiedotustilaisuuksia. Aluetoimikuntien toimijoiksi voivat ryhtyä HTTS:n jäsenet, mutta toiminta on avointa kaikille hoitotieteestä kiinnostuneille.

Uuden aluetoimikunnan perustamisesta kiinnostuneet henkilöt esittävät ehdotuksensa toimikunnan kokoonpanosta (vähintään puheenjohtaja ja sihteeri mainittava) ja seuraavan vuoden toiminnasta toimintasuunnitelmalomakkeella HTTS:n johtokunnalle lokakuun loppuun mennessä. Lisätietoja sivun alalaidassa olevasta Ohjeet-liitteestä. Aluetoimikuntien toimintaan liittyvissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä johtokunnan aluetoimikuntien yhteyshenkilö Laura-Maria Peltoseen, laura-maria.peltonen@utu.fi.

Etelä-Pohjanmaan aluetoimikunta

Puheenjohtaja Niina Herttuala
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Hanneksenrinne 7
60200 Seinäjoki
Niina.Herttuala@tuni.fi

Sihteeri Hilkka Majasaari
hilkka.majasaari@seamk.fi
040 539 1164

Kainuun aluetoimikunta

Puheenjohtaja Jukka Seppänen
jukka.seppanen@kamk.fi

Sihteeri Taina Romppanen
taina.romppanen@kamk.fi

Kuopion aluetoimikunta

Puheenjohtaja Reeta Lammipää
reeta.lampinen@uef.fi

Sihteeri Juha Pajari
juha.pajari@uef.fi

Itä-Suomen yliopisto
Hoitotieteen laitos
PL 1627
70211 KUOPIO

Pirkanmaan aluetoimikunta

Puheenjohtaja Tuula-Maria Rintala
tuula-maria.rintala@tamk.fi

Sihteeri Minna Koskimäki
Minna.Koskimaki@staff.uta.fi
050 3130373

Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta

Puheenjohtaja Jenni Konttila
jenni.konttila@gmail.com

Sihteeri Päivi Hänninen
httspohjoispohjanmaa@gmail.com

Pääkaupunkiseudun aluetoimikunta

Puheenjohtaja Mervi Flinkman
mervi.flinkman@utu.fi

Sihteeri Anu-Marja Kaihlanen 
anusavo@utu.fi

Päijät-Hämeen aluetoimikunta

Puheenjohtaja Heidi Lettojärvi
heidi.lettojarvi@gmail.com

Sihteeri Essi Lipponen
lippoessi@gmail.com

Satakunnan aluetoimikunta

Puheenjohtaja Sirpa Mäki-Turja-Rostedt
skmatu@utu.fi

Sihteeri Kati Kannisto
kati.kannisto@satadiag.fi

Vaasan aluetoimikunta

Puheenjohtaja Carola Wisur-Hokkanen
Carola.Wisur-H@vshp.fi

Sihteeri Linda Nyholm
linda.nyholm@abo.fi

Varsinais-Suomen aluetoimikunta

Puheenjohtaja Sunna Rannikko
seeran@utu.fi

Sihteeri Johanna Wiisak
jmtpoh@utu.fi

Aluetoimikuntien ohjeita ja lomakkeita