Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.

Seuran tarkoitus

HTTS r.y.:n tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä konferensseja, jakaa apurahoja, toimittaa tieteellistä julkaisua (Hoitotiede-lehti) ja edistää alueellista toimintaa.

Seuran perustaminen ja kotipaikka

Hoitotieteiden tutkimusseuran alustava perustamiskokous pidettiin 11.12.1987. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 1.2.1989. Seuran kotipaikka on Kuopio.

Visio

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y. on aktiivinen tutkimusseura, joka tarjoaa jäsenilleen korkeatasoisen ja toiminnaltaan uusiutuvan tieteellisen foorumin. HTTS on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen (http://www.tsv.fi/) ja osallistuu aktiivisesti alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hoitotiede-lehdelle on myönnetty vuonna 2016 Tieteellisten seurain valtuuskunnan Vertaisarviointitunnus.