Tutkimushankkeet

Toteutamme hoitotieteen tutkimusta monitieteisissä ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Hoitotieteen tutkimuksen tavoitteena on korkea laatu, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tieteiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimuksen uusiutuminen. Alla esimerkkejä nyt käynnissä olevista tutkimushankkeistamme.

Tutustu tarkemmin henkilökuntamme tutkimusaiheisiin UEF Connectissa.

 

ChatPal
Conversational Interfaces Supporting Mental Health and Wellbeing of People in Sparsely Populated Areas

ChatPal -hankkeessa kehitetään ja testataan chatbottien käyttöä mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. Tekoälyä hyödyntävän chatbotin kehittämiseen osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset, tekniset asiantuntijat, psykologit sekä Pohjois-Euroopan harvaan asuttujen alueiden asukkaat. Hanketta johtaa Ulsterin yliopisto Pohjois-Irlannista ja yhteistyössä ovat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, Norrbottenin alue ja julkisen sektorin toimijat (Ruotsi), Luulajan teknillinen yliopisto (Ruotsi), NHS Western Isles (Skotlanti), Action Mental Health (Pohjois-Irlanti), Corkin teknologiainstituutti (Irlanti) ja Health Innovation Hub Ireland (Irlanti).

Lisätietoja: UEF Connect

 

eCAP
eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kuopion kaupunki osallistuvat eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry (eCAP) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen laatua ja saatavuutta Pohjois-Savossa ja muualla Pohjoisen Periferian alueilla. Hanke toteutetaan vuosina 2015-2018.

Lisätietoja: uef.fi/ecap

 

ENhANCE
EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community nurse (2018-2021)

The ENhANCE Project targets specific existing mismatch between the skills currently offered by nurses working in Primary Health Care (PHC) and those actually demanded by both public healthcare institutions and private service providers when applying innovative healthcare models centered on PHC. The ENhANCE project is an international project that University of Eastern Finland; Department of Nursing Science participated in it. Other partners are Italy (University of Genova, CNR-ITD, SI4life & ALISA), Belgium (EUROCARERS & EASPD), Greece (TEI of Thessaly, TEI of Crete & ENE), Portugal (Future Balloons) and Germany (AWV & AFBB). The project is financed by Erasmus+ programme of the European Union. 

More information: 
Professor Hannele Turunen
Project Assistant Mina Azimirad
http://www.enhance-fcn.eu/

 

INEXCA
Excellent research and expertise of quality of cancer care by internationally trained staff

INEXCA deals with quality of cancer care. The project brings together a variety of experts with interdisciplinary competence on quality of care, cancer care, patient involvement, family care givers, methodology and IT. The organisations involved are universities, hospitals as well as IT and health-related businesses. INEXCA increases knowledge transfer from research to practice and business.

This project is funded by the European Union.

Lisätietoja: uef.fi/inexca

 

MASI
Medication Administration Safety & Interventions

MASI - Medication Administration Safety & Interventions -tutkimusprojektin tarkoituksena on tutkia ja kehittää erityisesti sairaanhoitajien toteuttaman lääkehoidon turvallisuutta ja lääkehoidon osaamista.

Tutkimuksen käynnissä oleva osuus toteutetaan vuosina 2015-2018 Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Yhteistyökumppaneina toimivat KYS-Erva alueen sairaalat, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Sensoftia Oy. Kansainvälinen yhteistyö toteutetaan King's College London, UK sekä KU Leuven, Belgia kanssa.

Lisätietoja: uef.fi/masi

Facebook (MASIprojekti)

 

SLIPPS
Sharing Learning from Practice to improve Patient Safety 2016-2019

Errors, mishaps and misunderstandings are common in patient care with around 1 in 10 patients suffering avoidable harm (WHO 2014). While the majority of adverse care episodes and near misses are preventable (Vlayen et al 2012). SLIPPS project is a transnational, multi-professional and educational patient safety project that brings together clinical practice and academia. The big picture of the project is to develop an international patient safety education network (IPSEN). SLIPPS project is led by University of Northumbria. Other partner countries are Finland, Italy, Norway and Spain. The overall goal is to harness the untapped potential of important learning events experienced while in practice placements. Other aims of the project include development of “Learning Event Recording Tools” (LERTS), developing a SLIPPS database of learning event reports (LERs), simulation scenarios, virtual open access seminars, and developing an international open access Virtual Learning Centre (SVLC). Department of Nursing Science participated in SLIPPS project.  This project is co-funded by the EU.

More information:
Professor Hannele Turunen
Project Assistant Mina Azimirad
www.slipps.eu

Facebook (Slipps)
Twitter (Slipps @ slipps.eu)

 

 

TerOpe
Osaavat opettajat yhdessä! Valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja soteku-opettajien täydennyskoulutuksen uusiminen

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hallituksen kärkihankkeessa Osaavat opettajat yhdessä! Valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja soteku-opettajien täydennyskoulutuksen uusiminen (TerOpe). Hanke on alkanut 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019. Hankkeessa on mukana kuusi terveystieteiden opettajankoulutusta tarjoavaa yliopistoa: Oulun yliopisto (koordinaatio), Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi, sekä ammatillista opettajankoulutusta tarjoava Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on uudistaa terveys-, kuntoutus- ja sosiaalialan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Hanke toteutetaan neljässä työpaketissa, joissa:
  1. kehitetään kansalliset terveys-, kuntoutus- ja sosiaalialan opettajien osaamista kuvaavat kompetenssit,
  2. kehitetään malli terveys-, kuntoutus- ja sosiaalialan opettajien täydennyskoulutukseen,
  3. kehitetään digitaalisen osaamisen perus- ja täydennyskoulutusmateriaali oppimismoduulina ja
  4. kehitetään terveys-, kuntoutus- ja sosiaalialan opettajien asiantuntijaverkosto.
Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella on vastuu työpaketista 3. Moduulin kehittäminen tutkimusperustaisesti on alkanut keväällä 2018 ja pilotointi tapahtuu keväällä 2019. 
 
Facebook @TerOpeHanke
Twitter @TerOpeHanke
 
Terhi Saaranen, TtT, dosentti, yliopistonlehtori
Projektin vastuuhenkilö (UEF)
Itä-Suomen yliopisto
terhi.saaranen@uef.fi
 
Marjorita Sormunen, TtT, yliopistonlehtori
Hankkeen koordinaattori (UEF)
Itä-Suomen yliopisto
marjorita.sormunen@uef.fi
 
Juha Pajari, TtM, koulutussuunnittelija
Itä-Suomen yliopisto
juha.pajari@uef.fi