Tutkimus

Hoitotieteen laitoksen tutkimuksen missiona on tuottaa perus- ja soveltavaa tutkimustietoa väestön ja potilashoidon terveyden edistämisestä ja hoitotyön tuloksista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat interventiotutkimukset terveyden edistämisen, kliinisen hoitotyön ja terveysalan koulutuksen toimintaympäristöissä, joissa testataan työmenetelmiä, toimintamalleja sekä mittareita hoitotyön ja sen koulutuksen vaikuttavuuden ja laadun arviointiin. Tutkimushankkeet toteutetaan tutkimusryhmissä, jotka ovat monitieteisiä ja kansainvälisiä.

Edistämme väestön ja potilaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä palvelujärjestelmän kehittämistä laadukkaalla ja vaikuttavalla tutkimuksella. Olemme ratkaisemassa eri ikäisten terveyden edistämiseen liittyviä haasteita. Eurooppalaiset sekä globaalit terveydenhuollon toiminnan painotukset vaikuttavat osaltaan laitoksen tutkimukseen.

Hoitotieteen tutkimusalueena on hoitotyön tulokset terveyden edistämisessä ja pitkäaikaisten terveysongelmien hoidossa. Strategisina painopistealueina ovat monikulttuurisuus ja digitalisaatio.

Tutustu tarkemmin henkilökunnan tutkimusaiheisiin yhteystietojen lisätiedoista.