Pääaineena hoitotiede

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos tarjoaa modernin tutkinnon, josta valmistuu asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen, opettamiseen, terveyden edistämiseen ja tutkimustyöhön. Laitoksellamme on panostettu tehostettuun opinto-ohjaukseen ja aikuisopiskelijan joustaviin opiskelumuotoihin kuten verkko-opintoihin. Koulutuksessamme käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, kuten simulaatiota ja yliopiston Taitostudiaa. Hoitotieteen koulutus antaa myös hyvät valmiudet monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaan. Meiltä valmistuneet terveystieteiden maisterit ovat sijoittuneet erinomaisesti työelämään.

Hae opiskelijaksi

Hoitotieteen pääaineeseen valitaan vuosittain noin 50 opiskelijaa valintakokeella ja lisäksi opiskelijoita avoimen yliopiston väylän kautta. Hoitotieteen opintojen lisäksi osassa opintoja voi suuntautua hoitotyön johtamiseen, preventiiviseen hoitotieteeseen tai terveystieteiden opettajankoulutukseen.

Seuraava haku Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineeseen järjestetään keväällä 2020.

Korvattavat opinnot

Aiemman tutkinnon perusteella korvataan kokonaisuutena terveystieteiden kandidaatin tutkinnosta opistotasoisella tutkinnolla 100 opintopistettä ja amk-tutkinnolla 114 opintopistettä (sekä mahdollisesti kieli- ja viestintäopintoja 6 op). Ylemmät amk-tutkinnot tai amk:ssa suoritetut lisä- tai erikoistumisopinnot eivät anna lisäkorvattavuutta tutkintoon. Maisteritutkinnon opintoja ei voi korvata aiemmalla ammattikorkeakoulututkinnolla. Korvaavuuden saamiseksi hakija osoittaa kunkin korvattavan opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden saavuttamisen erilaisin dokumentein ja tehtävin. Nämä ovat koottuna minioppimisportfolioon, joka toimitetaan yliopistonlehtori Ari Haaraselle korvaavuuden hakemiseksi.

Opintoneuvonta

Ari Haaranen
No image.
Nimike
Yliopistonlehtori
Nimikeen lisätietoja
- HOPS-ohjaaja
Sähköposti
ari.haaranen@uef.fi
GSM-numero
+358403552621
Suora numero
+358294454438
Huoneen tiedot
Kuopio Canthia 3019
Organisaatio
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotieteen laitos
Lisätietoja

Juha Pajari
No image.
Nimike
Yliopisto-opettaja
Nimikeen lisätietoja
HOPS-ohjaaja
Sähköposti
juha.pajari@uef.fi
GSM-numero
+358504729053
Suora numero
+358294454100
Huoneen tiedot
Kuopio Canthia 3020
Organisaatio
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotieteen laitos
Lisätietoja