Hoitotieteen laitos

Hoitotieteen laitos tarjoaa modernit perus- ja jatkotutkinnot, joista valmistuu osaavia hoitotieteen asiantuntijoita. Hoitotieteen pääaineen koulutuksessa voi suuntautua hoitotyön johtamiseen, preventiivinen hoitotieteeseen tai terveystieteiden opettajankoulutukseen. Terveystieteiden tohtoriohjelmassa opiskelija perehtyy hoitotieteen tutkimusalaan ja uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen.

Suomessa hoitotieteen pääaineen koulutus sai alkunsa Kuopiossa vuonna 1979. Nykyisin hoitotieteen laitokselta valmistuu noin 50 terveystieteiden maisteria ja hoitotieteen tohtoriohjelmasta keskimäärin 6 terveystieteiden tohtoria vuosittain. Vuodesta 2017 alkaen uudet kansainväliset opiskelijat ovat aloittaneet hoitotieteen maisteriopinnot terveystieteiden tiedekunnan monitieteisen Master of Public Health -maisteriohjelman Health Promotion in Nursing Science -suuntauksessa.

Hoitotieteen laitos on myös osa hoitotieteen valtakunnallista tohtorikoulutusverkostoa sekä European PhD in Nursing Science -koulutusohjelmaa.

Yhteistyökumppaneitamme