Mikä Yammer?

Yammer on UEFin yksityinen sosiaalinen verkosto, jonka kautta voit olla yhteydessä muihin uefilaisiin, jakaa tietoja ryhmien välillä ja organisoida projekteja. Yammer-keskustelut ovat suojattuja ja näkyvät vain uefilaisille, mutta organisaation ulkopuolisia henkilöitä on mahdollista liittää esim. projektikohtaisiin Yammer-ryhmiin. 

Sisäisen tiedotuksen pääkanava on UEF//Ajankohtaista -ryhmä, jota seuraamalla pysyt ajan tasalla kaikesta mitä UEFissa tapahtuu!

Yammerin avulla on mahdollista korvata sähköpostiviestittelyä esimerkiksi yksiköissä ja työryhmissä. Yammerissa voidaan helposti jakaa kokemuksia ja keskustella yli yksikkörajojen. 

Yammer-ryhmät

Ryhmiä voi luoda vapaasti erilaisiin viestintätarpeisiin​. Ennen ryhmän luomista tarkista kuitenkin ettei samanaiheista ryhmää ole jo olemassa. Ryhmien hallintaa helpottaa alla olevien ohjeiden noudattaminen.

Nimeäminen ja ryhmän kuvaus

  • Tiedekuntakohtainen ryhmä merkitään tiedekuntatunnuksella: "TT//Ryhmän otsikko", "YHKA//Ryhmän otsikko", "FILO//Ryhmän otsikko" ja "LUMET//Ryhmän otsikko". Esimerkiksi soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston Yammer-ryhmä voisi olla nimeltään FILO//SKOPE. Näin oleelliset työhön liittyvät Yammer-ryhmät löytää helposti hakutoiminnolla.​ 
  • Katso mallia suomen- ja englanninkielisen nimeämisen ja kuvaustekstin tekemiseen UEF Ajankohtaista // UEF Current News -ryhmästä.
  • Yliopistotasoiset, jonkin aihealueen ympärille luodut ryhmät merkitään UEF// -tunnuksella, esim. "UEF//Verkkosivupäivittäjät", "UEF//Tutkimusrahoitus / Research Funding".
  • Opintojaksokohtaiset ryhmät nimetään opintojakson koodilla ja nimellä, kuten esim. "2310400 Liikunnan perusopinnot".
  • Täytä ryhmän kuvaus -kohtaan lyhyt selite ryhmän toiminnasta.

Ylläpito ja elinkaari

  • Ryhmälle suositellaan asetettavan vähintään kaksi ylläpitäjää.
  • Ryhmän ylläpitäjien vastuulla on ryhmään kutsuminen ja siitä tiedottaminen.
  • Ryhmän ylläpitäjien vastuulla on myös ryhmän elinkaaresta huolehtiminen. Ryhmän käytyä tarpeettomaksi, tulee se poistaa.
  • Mikäli ei ole erityistä syytä rajoittaa ryhmän näkyvyyttä, kannustetaan ryhmien luonnissa avoimuuteen.
  • Dokumenttien lataamista Yammeriin ei suositella. Dokumentin voi kuitenkin linkittää viestiin esim. SharePoint-ryhmästä . Huomioithan jakamasi dokumentin näkyvyyteen liittyvät oikeudet.

Mistä apua Yammerin käyttöön?  

Opastusta Yammerin käyttöön saat Oppituvan koulutuksista, joihin voit ilmoittautua HRM-järjestelmässä. Teknistä apua saat Tipan IT servicedeskistä servicedesk@uef.fi

Tutustu tietoaineistojen suojaus- ja käsittelyohjeisiin. Itä-Suomen yliopiston Yammer-palvelu on EU:n ulkopuolella sijaitseva pilvipalvelu, jossa EI saa käsitellä luottamuksellista materiaalia kuten henkilötietoja, opintosuorituksia tai kurssisuoritusten arviointeja.