Tutkinnon hakeminen

Perustutkintotodistukset

  1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Käytä apuna omaa tutkintorakennettasi, joka määräytyy sen mukaan milloin olet saanut opinto-oikeuden lääketieteen opintoihin, kts. hammaslääketieteen opintoyhteisö.
  2. Tee suunnitelma valinnaistista opinnoista 10 op tai 5 op rakenteesi mukaan, kirjaa valinnaiset jaksot E-lomakkelle. Osa suoritetuista jakoista voi jäädä tutkinnon ulkopuolelle.
  3.  Todistushakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kati Nykänen, Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio (s-posti: kati.nykanen(at)uef.fi).
  4. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu rekisteriin.

 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tutkintotodistusta haetaan seuraavalla lomakkeella

Vsk. 2014 ja 2015  lomakkeet ja ohjeet löytyvät hammaslääketieteen opintoyhteisöstä.

Laillistus hammaslääketieteen lisensiaattitutkinnon jälkeen / Laillistus käytännön palvelun jälkeen

Valvira ohjeet