Tutkimus

 

Hammaslääketieteen opetus perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen. Kansainvälisen tason tutkimus on mahdollista rekrytoimalla alan parhaita osaajia tutkijoiksi ja opettajiksi sekä kouluttamalla omista opiskelijoista menestyviä tutkijoita.

Kuopion Hammaslääketieteen yksikkö on osallisena valtakunnallisessa Suun Terveystieteiden (FINDOS) tohtorikoulutusorganisaatiossa, jonka kautta ovat verkostoituneet kaikki Suomen hammaslääketieteen koulutusyksiköt (Helsinki, Kuopio, Oulu ja Turku). FINDOS järjestää mm. valtakunnallisia tutkijakoulutusseminaareja ja tutkijakoulutuspäiviä, joita FINDOSiin kuuluvat tohtorikoulutettavat voivat hyödyntää teoreettisena koulutuksena tohtorin tutkintoon.

Hammaslääketieteen yksikön korkeatasoisen tutkimustyön tavoitteena on suusairauksien syntymekanismien selvittäminen, ennalta ehkäisy ja hoito. Uusi tutkimustieto pyritään siirtäminen viipymättä terveydenhuollon käyttöön.

 

Meneillään olevia tutkimushankkeita ovat mm.

 • Kasvokipujen ja migreenin sekä muiden päänsärkyjen ja purentaelimistön toimintahäiriöiden patofysiologisten mekanismien tutkimus ja laaja-alainen diagnostiikka, epidemiologia ja hoidon vaikuttavuus. Tutkimuksessa tehdään monialaista kliinistä, epidemiologista sekä ko. sairauksien patofysiologiaa selvittävää, poikkitieteellistä yhteistyötä. (Prof. Kirsi Sipilä, prof. Matti Närhi)
 • Ortodontiassa tutkimusalueena on kallon ja kasvojen alueen rakenteen ja toiminnan väliset yhteydet, sekä kliiniset, poikkitieteellisen tutkimushankkeet oikomiskirurgisen hoidon ja apneakiskohoidon vaikuttavuudesta (Prof. Riitta Pahkala)
 • Terveydenhuoltotutkimus (erityisesti suun terveydenhuollon palvelut), terveystaloustiede, johtamisen tutkimus ja suun sairauksien epidemiologia perustuen väestötutkimuksiin (Prof. Liisa Suominen)
 • Prof. Matti Närhen johtama kipututkimus: kasvokipujen (ml. migreeni ja TMD) ja niska-, hartia- sekä selkäkipujen patofysiologia (tutkijoina MD, FT, Nina Zaproudina sekä Sovelletun fysiikan laitos Prof. Pasi Karjalaisen tutkimusryhmä). Lasten kivut (tutkijoina HLL, EHL Anu Vierola, ja yhteistyössä, Prof. Timo Lakan PANIC-tutkimusprojektin tutkimusryhmä)       
 • Tutkimusta suusairauksien kliinisen diagnostiikan ja hoidon seurannan kehittämiseksi yhteistyössä Sovelletun fysiikan laitoksen ja SIB Labsin kanssa Kuopion kampuksella sekä Joensuun kampuksella Väritutkimuslaboratoriossa (Dosentti, EHL Arja Kullaa). Lisätietoa löydät: 

  http://users.jyu.fi/~ritumimi/krg/about.html

  http://www2.uef.fi/fi/siblabs/em-tutkimus

  http://www2.uef.fi/fi/siblabs/varilaboratorio