Syventävä käytännön harjoittelu

Hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinto muuttui 1.8.2011 siten, että lisensiaattitutkinnon jälkeen suoritettava yhdeksän kuukauden mittainen käytännön palvelu poistui ja se korvataan tutkintoon sisältyvällä syventävällä käytännön harjoittelulla. Samalla tutkinnon suorittamisaikaa pidennettiin viidestä vuodesta viiteen ja puoleen vuoteen.

Uusi tutkinto koskee automaattisesti opintonsa syksyllä 2011 ja tämän jälkeen aloittaneita hammaslääketieteen opiskelijoita. Aikaisemmin opintonsa aloittaneet voivat kuitenkin 1.8.2013 alkaen halutessaan siirtyä suorittamaan uutta tutkintoa, jos he eivät vielä ko. ajankohtaan mennessä ole aloittaneet tutkintoon sisältyvää hoitoharjoittelua.

Hammaslääketieteen yksikkö myöntää oikeuden aloittaa syventävä käytännön harjoittelu. Syventävä käytännön harjoittelu suoritetaan työsuhteessa kuntaan/kuntayhtymään. Opiskelija hakeutuu itse työsuhteeseen sellaiseen terveyskeskukseen, joka on tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa. Suomen Hammaslääkäriliitto ylläpitää rekisteriä sopimuksen tehneistä terveyskeskuksista.

Syventävä käytännön harjoittelun voi aloittaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavat kliiniset opinnot on suoritettu (suorittamatta voivat olla kieli-ja viestintäopinnot sekä valinnaiset opinnot)

2. Teoriaopinnoista puuttuu kaksi loppukuulustelua

3. Tutkintoon kuuluva syventävien opintojen opinnäytetyö on jätetty tarkastettavaksi

4. Viidennen vuoden opetussuunnitelmaan kuuluvat HAMSEM -seminaarit tulee olla suoritettuina

Opiskelijan tulee laatia ennen harjoittelun aloittamista yhdessä hammaslääketieteen yksikön ennalta määrätyn hops-ohjaajan kanssa harjoittelulleen tavoitteet, jotka opiskelija kirjaa syventävän käytännön harjoittelun opintokirjaan yhdessä opettajan kanssa.

Opintokirja:

  • Opiskelija täyttää tarvittavat tiedot opintokirjaan sähköisesti ja lähettää esitäytetyn opintokirjan hops-opettajalle (kliinistä hoitoharjoittelua arvioiva opettaja).
  • Opiskelija käy arviointikeskustelun yhdessä hops-opettajan kanssa. Opettaja sekä opiskelija yhdessä asettavat tavoitteet harjoittelulle.
  • Kun kaikki harjoitteluun vaadittavat suoritukset ovat opintorekisterissä, tulostetaan opintokirja ja yksikön johtaja myöntää allekirjoituksellaan oikeuden aloittaa harjoittelu.

 

Syventävän käytännön harjoittelun periaatteet

Syventävä käytännön harjoittelu

Syventävän käytännön harjoittelusta lisätietoa hammaslääkäriliiton sivuilta