Simula opetus

Simula eli taitopaja on moderni oppimisympäristö, jossa hoitokoneet ja laitteet edustavat tämän hetken uusinta teknologiaa. Hoitoyksiköt ovat identtiset hammaslääketieteen opetusklinikan kanssa ja taitopaja tarjoaa autenttisen ympäristön eri oppialojen käden taitojen harjoitteluun.

Simulassa harjoitellaan hammaslääkärille tärkeitä taitoja ja sovelletaan teoriatietoa käytännön toimenpiteisiin. Käden taitojen lisäksi opitaan ergonomiaa, aseptiikkaa sekä kehitetään vuorovaikutustaitoja ja kollegiaalisuutta ryhmätöiden, vertaispalautteen ja reflektion avulla. 

Hammaslääketieteen opiskelijat harjoittelevat simulassa anatomisilla harjoitusnukeilla  eri hammaslääketieteen toimenpiteitä koko opintojen ajan, mutta erityisesti kolmannen vuosikurssin aikana. Simulaatio-opetusta sisältyy myös ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin. Harjoittelu tapahtuu simulassa pääasiassa pareittain, jolloin toisen opiskelijakollegan tuki ja vertaisoppiminen on mahdollista. Opiskelija voi kerrata ja harjoitella simulassa halutessaan myös omatoimisesti opintojen aikana.

Simulaharjoittelun ja teoriaopintojen jälkeen opiskelijat aloittavat potilastyöt opetusklinikassa kolmannen vuoden keväällä.