Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet

Yliopistoilla on velvollisuus järjestää toimintansa siten, että tieteellisessä tutkimustyössä, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa noudatetaan rehellisyyttä ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Itä-Suomen yliopiston yliopistoyhteisöllisiä arvoja ovat tieteen, opetuksen ja oppimisen vapaus, avoimuus ja rohkeus sekä vastuullisuus ja vaikuttavuus. (Yliopistolaki 2 §.) Toiminnassaan Itä-Suomen yliopisto hyödyntää koko yliopistoyhteisön asiantuntemusta.

Toimintaa ohjaavat eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet (Itä-Suomen yliopiston strategia 2015 – 2020).

Katso eettiset ohjeet: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet