Henkilökohtainen opintosunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opetus etenee hyvin pitkälle ennalta päätetyn tutkintorakenteen ja opetussunnitelman mukaisesti. Tämän vuoksi opiskelijoiden ei normaalisti tarvitse tehdä omaa erillistä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).

HOPS on hyvä laatia, jos opiskelijalla on paljon muualla suoritettuja, hyväksiluettavia opintoja, poissolotapauksissa kuten kuten äitiysloma, armeija, vaihto-opiskelu, pidempi sairasloma sekä silloin, jos opiskelijalla on puuttuvia suorituksia aiemmilta opintojaksoilta

Terveystieteiden tiedekunta julkaisee opintojenohjauksen kokonaissuunnitelmaa, katso täältä

Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa HOPS -neuvontaa antavat:

Yliopistonlehtori Tiina Jääskeläinen 

Hammaslääketieteen 1. ja 2. vuosikurssin opettajatuutori

Puh. 040 3553364, s-posti tiinamari.jaaskelainen@uef.fi

Työhuone: Snellmania 3193

 

Kliininen opettaja Tiina Ikävalko 

Hammaslääketieteen 3. vuosikurssin opettajatuutori

Puh. 050 316 4117, s-posti tiina.ikavalko@uef.fi

Työhuone: Canthia 3125

 

Yliopisto-opettaja Alli  Tornberg

Hammaslääketieteen 4. vuosikurssin opettajatuutori

Puh. 050 5685295 , s-posti alli.tornberg (a) uef.fi

Työhuone: Canthia 3031

 

Yliopisto-opettaja Ulla Kotiranta 

Hammaslääketieteen 5. vuosikurssin opettajatuutori

Puh. 050 4318051, s-posti ulla.kotiranta@uef.fi

Työhuone: Canthia 3123

 

Koulutussuunnittelija Leena Lampinen, hammaslääketieteen koulutusohjelman yleinen hops-neuvonta

(Canthia h. 3110, puh. 040 3552207, s-posti leena.lampinen@uef.fi )

 

Opetushoitaja Elisa Miettinen, hammaslääketieteen koulutusohjelman kliinisen vaiheen yleinen hops-neuvonta

(Canthia h. 3112, puh. 0294454940, s-posti elisa.miettinen@uef.fi )