Tutkimuksen kehittäminen

Itä-Suomen yliopiston tutkimustoiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet.

    1. Tutkimus on korkeatasoista ja kansainvälistä.
    2. Yliopistossa on laadukas tutkijakoulutus ja houkutteleva tutkijanura.
    3. Tutkimusympäristö on moderni ja korkeatasoinen.
    4. Tutkimusrahoitus on vahvaa.

Tutkimuksen kehittämisestä vastaa akateeminen rehtori apunaan yliopiston Tutkimusneuvosto.

Tutkimuksen arviointi

Yliopisto arvioi tutkimustaan vuosittain tehtävíllä itsearvioinneilla sekä säännöllisin väliajoin tehtävillä kansainvälisillä vertaisarvioinneilla. 

Itä-Suomen yliopiston teettämät tutkimuksen arvioinnin raportit

Research Assessment Exercise UEFRAE 2019

Research Assessment Exercise UEFRAE 2013

Suomen Akatemian tieteen tilan arviointi

Yliopisto hyödyntää toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä Suomen Akatemian tuottamaa materiaalia Suomen tieteen tilasta.