Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu ja siihen kuuluvat tohtoriohjelmat järjestävät yliopistomme tieteellisen jatkokoulutuksen, joka perustuu tutkintoasetuksessa (794/2004 21 §) annettuihin jatkokoulutuksen yleisiin tavoitteisiin.

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu koordinoi yliopiston jatkokoulutusta ja tarjoaa yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopiston jatko-opiskelijoille. Kaikki yliopiston jatko-opiskelijat kuuluvat automaattisesti tohtorikoulun toiminnan piiriin. Tohtorikoulua johtaa akateeminen rehtori Tapio Määttä ja toimintaa koordinoi koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen.

Tohtoriohjelmien tehtävänä on antaa laadukasta ja systemaattista opetusta ja ohjausta jatko-opiskelijoille. Niiden toiminnan tavoitteena on huolehtia laadukkaasta tutkijakoulutuksesta ja kouluttaa korkeatasoisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Tohtoriohjelmat

  • arvioivat hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä opinto-oikeuksista
  • vastaavat tieteen ja tutkimusalan opintojen järjestämisestä
  • vastaavat jatko-opiskelijoiden ohjauksesta

Tohtoriohjelmamme kattavat kaikki yliopiston tieteenalat, ja kaikki tohtoriopiskelijat tekevät tutkintoaan tohtoriohjelmissa.

Tiedekunnat vastaavat jatkokoulutuksen hallinnoinnista. Tiedekunnat

  • päättävät jatkotutkintojen vaatimuksista
  • hyväksyvät jatkokoulutuksen opetussuunnitelmat
  • myöntävät jatko-opinto-oikeuden, hyväksyvät tutkimustyön aiheen, ohjaajat, tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman sekä muutokset em. asioissa,
  • määräävät väitöskirjatöiden ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat/tarkastajat, vastaväittäjät sekä väitöstilaisuuden valvojan
  • myöntävät väittelyluvan, hyväksyvät ja arvostelevat lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan
  • hyväksyvät suoritetut jatkotutkinnot, myöntävät tutkinnot ja antavat tutkintotodistukset.