Tutkimus terveystieteiden tiedekunnassa

Strategiset tutkimusalueet terveystieteiden tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet
  • Neurotieteet

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Translationaalinen syöpätutkimus
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Nousevat tutkimusalueet

  • Hoidon vaikuttavuus
  • Terveystieteellinen bioinformatiikka
  • Täsmälääketeknologiat, painopisteenä silmätaudit

Tutkimus yksiköissä ja laitoksilla

A.I. Virtanen -instituutin tutkimus

Farmasian laitoksen tutkimus

Hoitotieteen laitoksen tutkimus

Biolääketieteen yksikön tutkimus

Hammaslääketieteen yksikön tutkimus

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön tutkimus

Kliinisen lääketieteen yksikön tutkimus

Koe-eläinkeskuksen tutkimus