UEF – Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö

Olemme nostaneet oppimisympäristöjemme kehittämisen yhdeksi päätavoitteistamme. Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö rakentuu innovatiivisten opetustapojen, tutkimuslähtöisen koulutuksen, monikäyttöisten tilaratkaisujen ja avoimuuden ympärille.

Luomme uudenlaista opetuskulttuuria motivoituneiden opettajiemme johdolla. Laadukas opetuksemme perustuu uusimpaan tutkimukseen, jonka myötä koulutamme ammattilaisia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tuemme prosessia uudistamalla kampusrakennuksiamme muunneltavuus, innostavuus ja teknologia edellä.

Tahdomme rakentaa yliopistoon avoimen tieteen ja teknologian kulttuurin, joka mahdollistaa opiskelijoiden omien laitteiden ja yliopistomme tarjoaman tekniikan ja laitteiston saumattoman yhteistyön.

Haluamme toivottaa opiskelijamme tervetulleeksi osaksi tiedeyhteisöä opintojen ensimmäisestä päivästä lähtien. Panostamme joustavien opintopolkujen tukemiseen ja avuksi tähän loimme Kamun, opiskelijoidemme uuden digitaalisen ympäristön.  Kehittämistyömme lähtökohtana on opiskelijakeskeisyys. Rakennamme yhdessä uudenlaista yliopistomaailmaa.