Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka tarjoaa oppiaineena laaja-alaista yhteiskuntatieteellistä osaamista ympäristöalan ja kestävän kehityksen tehtäviin. Tarkastelun kohteita ovat talouden ja ympäristön suhde, ilmastopolitiikka, teknologisen muutoksen ja luonnonvarojen käytön kestävyys, yhdyskuntien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, sekä ympäristöohjaus ja konfliktien käsittely. Nykymaailmassa nämä tehtävät edellyttävät monitieteistä tietoa ja ymmärtämystä yhteiskunnasta, politiikasta ja taloudesta. Tarvitaan myös suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien ja ympäristöohjauksen hallintaa monilla eri tasoilla paikallisyhteisöistä Euroopan Unioniin sekä muihin kansainvälisiin organisaatioihin.

Ympäristöpolitiikka koostuu monista eri toimista, joiden tavoitteena on ihmisten, yhdyskuntien ja talouden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Ympäristöpolitiikka voidaan määritellä erilaisten yhteiskunnallisten tai markkinaehtoisten toimien kokonaisuudeksi, jonka avulla pyritään ratkaisemaan ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutussuhteen mahdollisuuksia ja haasteita. Ympäristöpolitiikkaa harjoittavat monet toimijat kuten julkinen valta, yritykset, kansalaisjärjestöt, kuluttajat, kansalaiset, media ja kansainväliset organisaatiot.

Ympäristöpolitiikan pääaineesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija-, johtamis-, valmistelu- ja koordinointitehtävissä julkishallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä sekä kansainvälisissä organisaatioissa. Myös tutkimustehtävät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työllistävät laajasti.