Tutkinnot

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta.

Suoritettavat tutkinnot määräytyvät pääaineen mukaan.

  • Suomen historia, yleinen historia: humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM)
  • Maantiede: luonnontieteiden kandidaatti (LuK) ja filosofian maisteri (FM)
  • Yhteiskuntamaantiede: yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)
  • Ympäristöpolitiikka: yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Laitoksellamme toimii Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, jossa voi suorittaa joko filosofian maisterin tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.

Yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan pääaineissa maisteritutkinnon voi suorittaa englanniksi kansainvälisissä maisteriohjelmissa ”Border Crossings: Global and Local Societies in Transition” (yhteiskuntamaantiede; uusia opiskelijoita ei enää valita) ja “Environment, Natural Resources and Climate Change: Master’s Degree Programme in Environmental Policy and Law” (ympäristöpolitiikka).

Tutkintorakenteet on kuvattu myös Kamussa.

Tutkintorakenteet löydät myös WebOodista.

Opintojaksokuvaukset ovat katsottavissa WebOodissa.